Vind til håret - Seniortur til Havet og Harboøre Tange tirsdag d. 8. september 2020

10 morgenfriske seniorer og seniorinaer mødtes allerede kl. 6:30 ved høfde 42. Bilturen derud havde været regnfuld, men på magisk vis stoppede regnen lige før turens start. 

Vi startede med at kigge havfugle. Der blæste en frisk vind fra VSV, hvilket virkede lovende for vore muligheder. En gruppe betonklodser og min bil parkeret lidt på skrå gav os mulighed for i to grupper at finde nogenlunde læ og undgå den værste kikkertrysten. Det viste sig imidlertid svært  med den løbende kommunikation mellem de to grupper (vi kunne simpelthen ikke råbe højt nok).


Lige da vi var ved at finde vore pladser, kom en Vandrefalk ud på havsiden af klitterne bag os og jagede/styrtdykkede flere gange efter en fugl, for derefter at flyve over klitterne og ind på Tangen igen. Flot og dramatisk optrin!
På havet skete der skuffende lidt, men efter nogen tid kom de første Suler, enkelte Rødstrubede Lommer og lidt Sortænder til syne. Højdepunkter var en Almindelig Kjove og en ung Dværgmåge, samt 2 Lomvier – den ene stod oppe på stranden, hvor en Svartbag forsøgte at hakke den ned. Lomvien forsvarede sig bravt, men det var alligevel tydeligt at den ikke ville klare sig i længden, så Hans gik derhen og forkortede fuglens lidelser.


           Foto: Hans RasmussenKl. 8:30 brød vi op og kørte til Fugleskjulet i NØ-hjørnet af den sydlige lagune. Her kunne vi stå i rimeligt læ og studere de mange fugle samtidig med at vi nød formiddagskaffen. Og der var masser af fugle i vigen og på Knopper enge udfor skjulet. Mængder af ænder i deres drilske eklipsedragter – Pibeand og Krikand iblandet mindre antal af Skeand, Spidsand og Gråand. Vadefuglene var ikke talrige, men der blev dog set både Storspove, Lille Kobbersneppe, Hjejle, Stor Præstekrave, Hvidklire, Rødben, Brushane, Mudderklire, Islandsk Ryle, Almindelig Ryle og en fin ung Dværgryle. En Vandrefalk fik hele baduljen i luften inden den satte sig på engen, ligesom også flere forbiflyvende Rørhøge skabte nogen uro. Vi brugte god tid på dette dejlige sted.

Herefter et kort stop nord for Cheminova, hvor vi gik op over jernbanediget og kiggede ud over den store nordlige lagune. Her ligger den 3. og nyeste fugleø etableret i 2019. Skråningen var vindblæst og fuglene langt væk, så opholdet her blev kort. Vi kunne se der var rigtig mange ryler langs vestsiden af lagunen og Gravænder på vandfladen.


Turen sluttede med at vi øvede os i at kigge Måger – først ved Færgelejet og sidst i Havnen ved den sydlige mole. Det gav kun de "almindelige" Svartbag, Sølvmåge og Hættemåge iblandet enkelte Stormmåge og Sildemåge.


Tak til deltagerne for en frisk og fornøjelig dag!


Allan Kjær Villesen