Fjorten friske, frejdige fuglekiggere fandt fine fuglearter

Senior heldags turen til Lille Vildmose var en succes.

Onsdag den 19/8 mødtes 14 forventningsfulde seniorer op ved brandtårnet ved Hegnsvej i Lille Vildmose. Lige neden for tårnet sås straks hovedet af en elg, der lå og vippede med ørerne. Efter sigende var der to elge mere, men dem så ikke alle.

Efter at have styrket os med en kop kaffe, var det tid til atter at gå op i brandtårnet. Herfra sås flokke af grågæs samt 7 skestorke i flok. En havørn var højt over dem i skyen og et par rovfugle sad langt ude i træerne. Den ene havde meget lang hale, og Niels fra Sunds kom straks med det bedste bud. Rød Glente! Agner så senere kløften i halen. Rørhøge fløj rundt og fik krikænder på vingerne. Senere sås 3 flyvende traner slå sig ned.


                                               Foto: Hans Christophersen

Så det var en vældig god begyndelse. Det var tåget da vi kørte til mosen, men disen forsvandt netop som vi ankom kl. 10. Stille vejr og 20 grader. Bent fra Struer hørte vagtel og vandrikse i rørskoven.

Dejligt igen at mødes med ligesindede.
Alt i alt blev det til lidt over 50 forskellige fuglearter.


I vandhullerne langs Hegnsvej sås flere sangsvaner og lille lappedykkere, men også en del vadefugle. Dobbeltbekkasin, brushøns, tinksmed, hvidklire og mudderklire. Skægmejser hørtes også.


Der var andre ekskursioner og mange biler på vejene, så vi valgte at køre ad Grønvej til Lille Sø. Det gode vandområde på Grønvej var udtørret, så det gav kun et rådyr.


Ved Birkesø mange fugle, men i modlys. Ove fra Snejbjerg opdagede dog hurtigt to sølvhejrer og en pæn flok Canadagæs. Og igen pænt med vadefugle og lappedykkere. Agner fik også en toppet lappedykker i teleskopet. Også en del fiskehejrer, grå-, krik- og knarænder.


Efter en god snak ved frokosten her kørtes til Rovfugletårnet. Den 1,3 km lange gåtur dertil var varm, men blev belønnet med en siddende gammel kongeørn. Ove var igen på pletten og opdagede den straks siddende i skyggen mod nord i de høje graner. Så alle fik set den fint. På vejen frem og tilbage blev en del småfugle hørt.


Dagen sluttede af ved Tofte Sø tårnet, hvor eftermiddagskaffen blev indtaget. Ikke mange fugle her. Der var kun få skarvreder, men lidt skarver og et par sangsvaner samt lille lappedykker blev set. Igen så vi odder, som vi også så tæt på ved Hegnsvej. Desværre ingen af de store ørne i luften.

Men ved afskeden kl. 15 ved bilerne, opdagede Agner en rød Glente som vi nød synet af. Fin afslutning!


Tak til alle jer hyggelige fuglefolk for en dejlig dag!

Leif Novrup