Boligbirding 2020 – Juni - resultat


Så nåede vi 30. juni og dermed er ”Boligbirding” konkurrencen ”fløjtet” af for i år og det er tid at gøre status for de 6 måneder, som dysten har været i gang.

Det bliver selvfølgelig sværere og sværere at finde nye fuglearter, som konkurrencen skrider frem, men de fleste deltagere har alligevel fået fuglearter tilføjet i løbet af juni måned og topscoreren for ny registreringer er Mursejler,


hvor 7 af de 30 vestjyske deltagere havde set arten ved udgangen af maj, mens her en måned senere er der 18 som har X´et den af.


Antallet af observationer totalt i Vestjylland nåede 1637 og da dette tal var 1543 efter maj måned, har der således været knap 100 ny-registreringer i den forløbne måned.

           
         
                    6 vestjyske deltagere spottede Havørn i Vestjylland i årets Boligbirding konkurrence - Foto. Ane Margrethe Bjerre - over matriklen 20.3.20


Boligbirding konkurrencen har i 2020 haft flere deltagere end i fjor og måske grundet et anderledes aktivitetsmønster end normalt pga. corona, hvor man har været mere hjemme dette forår og dermed mere tid til at spotte fugle har ikke mindre end 13 deltagere rundt i Danmark iagttaget mere end 100 arter fra deres matrikler, hvilket er dobbelt så mange som i 2019.


Sidste år iagttog 2 vindere 123 forskellige fuglearter, men i år er der ny rekord og vinderen af konkurrencen blev vestjysk, idet Erik Enevoldsen, Søndervig med en slutspurt de sidste juni dage kom op på imponerende 137 forskellige fuglearter og overhalede dermed Lasse Braae, Vestsjælland som fik set 135 arter, efterfulgt af Mads Elley, Storstrøm med 127 arter.


STORT TILLYKKE til Erik med en DK-rekord fra egen matrikel, som bliver meget svær at slå. Kan tilføje, at da DOF-Vestjylland kørte "matrikelart konkurrencen" efter samme koncept som "Boligbirding", vandt Erik også med henholdsvis 122 fuglearter i 2009 og 131 i 2010, med den tilføjelse, at da løb konkurrencen hele året igennem, så ingen tvivl om at EEs matrikel har en overordentlig gunstig fuglemæssig placering Smile!


Deltagere


I alt deltog 203 deltagere i "Boligbirding 2020" på landsplan, med næstflest deltagere fra lokalafdelingen i Vestjylland hvor 30 har været med, kun overgået af København med 40 deltagere.


Fugleregistreringsmæssigt er der blandt alle lokalafdelinger af DOF tastet mest i Vestjylland. Totalt er der indtastet 9549 observationer i Boligbirding 2020, mod 6352 i 2019, så en aktivitetsfremgang på over 30 %.


Det gennemsnitlige antal fuglearter pr deltager/matrikel er kommet op på 54,6 for Vestjyllands vedkommende, hvilket er fjerde højest blandt lokalafdelingerne. I 2019 var tilsvarene tal 53,3 (25 deltagere)


Højeste antal nye fuglearter tilføjet sin liste var 9 i juni måned, men som det kan ses i nedenstående skema, der viser slutstillingen pr. 30.6. (i parentes stilling pr. 31.5.), så fik de fleste nye x´er i juni. Sidste spalte er antal fuglearter sidste år på samme tid, for dem som også var med i 2019.


Navn

Kommune

30.06.20

30.06.19

Erik Enevoldsen

Ringkøbing-Skjern kommune

137 (128)

122

Lars Holm Hansen

Ringkøbing-Skjern kommune

78 (76)

74

Morten DD Hansen

Ikast-Brande Kommune

75


Jens Overgaard Christensen

Holstebro kommune

72 (69)


Ane Margrethe Bjerre

Lemvig kommune

72 (63)

63

Karen Bentsen

Holstebro kommune

70 (69)


Hans Henrik Larsen

Struer Kommune

70 (66)


Svend O. Kjeldsen

Ringkøbing-Skjern kommune

68 (66)

70

Peter Derdau

Holstebro kommune

68 (64)

68

Hans Rasmussen

Holstebro kommune

62 (57)

61

Jens Ballegaard

Ringkøbing-Skjern kommune

60 (57)

64

Inger Skov

Lemvig kommune

57 (49)


Agner Svenstrup

Holstebro kommune

56 (55)


Gert Thorhauge Andersen

Herning kommune

55 (54)

46

Hanne Albertsen

Ringkøbing-Skjern kommune

53 (52)

63

Steen Mikkelsen

Ringkøbing-Skjern kommune

53 (50)

48

Henrik Rähr Thomsen

Holstebro kommune

49 (48)

47

Flemming Swayne Storgaard

Ikast-Brande Kommune

49 (47)

45

Lars Møgeltoft Poulsen

Holstebro kommune

49 (46)

40

Leif Novrup

Holstebro kommune

48

45

Laurids Erik Andreassen

Ringkøbing-Skjern kommune

46

42

Finn T. Nielsen

Ringkøbing-Skjern kommune

46

52

Egon Østergaard

Herning kommune

43


Poul Krag

Holstebro kommune

39 (31)

37

Peder J. Pedersen

Holstebro kommune

37 (30)

41

Ulla Blok Kristensen

Herning kommune

34 (33)

28

Lene Ørskov

Ringkøbing-Skjern kommune

30 (27)

34

Hanne Benjaminsen

Holstebro kommune

27 (22)


Olav Christensen

Ringkøbing-Skjern kommune

23 (22)

25

Susanne Lilholt

Lemvig kommune

19 (16)Fuglene


Der blev set 211 forskellige fuglearter i ”Boligbirding 2020” fra deltagernes matrikler rundt i landet, hvilket er 6 mere end i 2019 konkurrencen.


I Vestjylland blev der tilføjet 7 nye til artslisten for lokalafdelingen i den forløbne måned, som dermed sluttede på 167 forskellige, hvilket er 5 mere end i 2019 og der blev igen spottet flest arter i vores lokalafdelingsområde.


Vestjylland

167 arter

København

164 arter

Vestsjælland

159 arter

Fyn

158 arter

Storstrøm

150 arter


Og her "Fugle Top10" hos de vestjyske boligbirdere: (i parentes hvis tallet var anderledes pr. 31.5.)


Art

Antal – deltagere

Musvit

30

Solsort

30

Blåmejse

30

Skovspurv

30

Bogfinke

30 (29)

Ringdue

29

Rødhals

29

Stær

29

Tyrkerdue

29

Gærdesmutte

29 (27)

Hvid Vipstjert

29 (27)


5 fuglearter fik således "fuldt hus" og dermed set af alle deltagere, 6 yderligere blev set på 29 matrikler. Efterfølgende er Grønirisk og Landsvale set 28 steder og Gråkrage + Husskade 27 steder.

I totallisten for alle 203 deltagere ser Top-10 således ud:


Art

Antal – deltagere

Musvit

182

Solsort

180

Ringdue

175

Blåmejse

173

Rødhals

170

Skovspurv

165

Bogfinke

163

Husskade

162

Grønirisk

158

Gærdesmutte

158


Landslistens Top-10 flugter meget godt med den vestjyske fugleliste, dog har vi Stær, Tyrkerdue og Hvid Vipstjert på vores, fremfor Grønirisk + Husskade.


Og her lidt facts iagttaget i Boligbirding skemaerne:

• I alt blev der tilføjet 13 nye fuglearter til landslisten i forhold til 2019: Gulirisk, Fyrremejse, Drosselrørsanger, Bjerglærke, Vendehals, Hvidvinget terne, Lille Kjove, Tinksmed, Kongeørn, Rustand, Rødhalset gås, Hvid Stork og Silkehejre, så man må sige, der bliver observeret "interessante arter" fra deltagernes matrikler.


• Hvid Stork er en af de 13 nye arter som blev set af Boligbirding deltagerne. I alt så 11 deltagere denne markante art her i 2020, heraf 4 i Vestjylland, hvilket vidner om at 2020 har været et godt storkeår i Danmark med en del omstrejfende fugle.


• En af de artsgrupper, som er svære at få X´er i, er vadefuglene, medmindre man bor nær vand, kyst, fjord eller sø, men det er der jo ikke så mange af os der gør, så derfor skal de fleste være lidt heldig med at spotte eventuelle overflyvende vadere, som man evt. kender på kaldene. I Vestjylland er der set 16 forskellige vadefuglearter i Boligbirding 2020. Vibe indtager førstepladsen med iagttagelse fra 13 boligbirdere, mens det på de efterfølgende pladser er Strandskade – 9, Storspove – 7, samt Rødben + Hjejle med 5, der er set af flest! Vi har 1 deltager, som har set samtlige 16 forskellige Smile og herefter er der en deltager med 6 arter, en med 5 arter, en med 4 arter, 5 med 3 arter, 3 med 2 arter og endelig 8 der har spottet 1 art. 10 har ingen vadefuglearter på sin fugleliste i Vestjylland.


• Det er den officielle DK fugleliste, som bruges til at tælle arter på og i Vestjylland er der set 2 fuglearter, som ikke er på listen Sortsvane + Undulat.

• Boligbirding 2020 er officielt sluttet pr. 30.6., men da flere deltagere gerne ville forsætte, er der startet en efterårsversion af konkurrencen, hvor man på Facebook siden "Boligbirding" kan læse om dette og tilmelde sig og så selv udfylde i et fællesskema, som tillige er oprettet. Hvis man har lyst til det, så skriv til lassebraae@hotmail.com . Hvis man deltager resten af året, så er det stadig vigtigt at man taster sine registreringer i DOF-basen og skriver "Boligbirding" som er gjort indtil nu, mens der i notefeltet skal skrives BB E1, BB E2 osv. og skulle der være spørgsmål, så kan de rettes til undertegnede.


          
Den flotte Rødstjert blev set/hørt af 13 deltagere i Vestjylland.                                             Foto: Ane Margrethe Bjerre - 18.4.20


Nogle deltagere rundt i landet bor særdeles gunstigt i forhold til at registrere mange fuglearter, hvilket vil sige på deciderede træk ruter specielt langs vores kyster, men også fjorde og søer i nærheden har gunstig indvirkning på antallet, men for langt de fleste deltageres vedkommende, eksempel vis det at 24 af de 30 deltagere i Vestjylland bor i byen, mens de resterende bor i et hus/ejendom i det åbne land har betydning for hvor mange arter man kan spotte. Hvis man sammenligner disse tal i forhold til deltagerlisten, ja så er deltagerne, som bor i det åbne land alle placeret i den øverste halvdel og ligeså har en kystnær placering også gunstig indflydelse, men der er selvfølgelig andre parametre som tæller: ens have/matrikel, løber der en å i nærheden, bor man tæt på en skov/plantage, erfaring, hvor meget tid bruges, osv.

... men alt i alt så er det sikkert at alle, der deltager i Boligbirding er ekstra meget opmærksomme på fuglene når man færdes ude i sin have/udenomsarealer og forsøger at artsbestemme de forskellige arter, for nogle gange har man blot få sekunder til det, når eksempel vis en Mursejler drøner forbi.


Imponerende så mange forskellige fuglearter nogle beliggenheder giver, men også de store overraskelser der kan indfindes sig, hvor det for mit vedkommende største oplevelse i år, var da der stod en "Hvid Stork" oven på vores tårnfalkekasse. Synes Boligbirding er en rigtig god DOF-aktivitet, som giver muligheder for at dygtiggøre sig, lære at bruge dofbasen bedre, sammenligne ankomst datoer for de forskellige fuglearter rundt i landet etc. og dette forår har "Boligbirding" tillige været en af de meget få DOF-ting som ikke har været berørt af corona, så selv om det er en konkurrence, så er det vigtigste "at være med" og man synes det er spændende og interessant og så må vi se om der forsættes i 2021 for så er der mulighed for at være med igen!


Lars HH