På trods af ombygning ...

Tilbage i 90'erne havde DOF Vestjylland og Ikast Kommune et fælles projekt med tårnfalkekasser. Stadsgartneren Helmuth von Blücher og Bo Daugaard var personerne bag

projektet. Dengang var der flere resourrcer til rådighed, så der var hjælp fra Ikast kommune, både ved ringmærkning men også vedligehold i vinterhalvåret, hvor kasserne


blev kigget efter og repareret om nødvendigt. Der er slet ingen tvivl om at projektet var en stor success, seneste tal jeg har er fra 1997 hvor der blev tilset 72 kasser og ringmærket ialt 112 tårnfalkeunger. Tingene ændrede desværre sig i kommunen, pengekassen blev lukket og projektet sluttede stille og roligt.De sidste 3-5 år er der blevet udskiftet nogle kasser, ligesom der er hængt nye op. Bo og undertegnede kørte en tur rundt i den gamle Ikast kommune med kortet i hånden, og kunne konstatere at der var sket meget på 25 år. Bygninger var væk, marker lagt sammen og elmaster helt forsvundet. Vi fandt dog enkelte af de oprindelige kasser, og også kasser der stadig blev benyttet. Med DOF Vestjylland som sponsor på kasser og teknik, har så i februar hængt nogle nye kasser op. Stederne er valgt med omhu, de er hængt op i byen for senere at kunne gøre lidt formidling, måske med ringmærkning af unger?


Vi hænger også en kasse op på gavlen hos Stark i Ikast. Der var ynglende tårnfalk i området, så det var dejligt at konstatere at falkene ret hurtigt fandt kassen. De sad på kassen, havde helt klart territorial adfærd i forhold til andre falke, så alt var klar til nye unger i kassen. Der sker så det at man hos Stark går igang med et større renoveringprojekt af tag mv, sætter rækværk op på gavlene og gør klar til en ny tilbygning. Jeg var noget bekymret, og medarbejderne hos Stark synes heller ikke at de så dem så tit længere.


              


For ca 10 dage siden, kunne jeg se at kassen var aktiv, der var eskrementer på hele fronten og her for et par dage siden, kunne jeg se min. 2 unger i kassen. Det er lidt svært at se ungerne, da kassen er ny og der ikke er så meget "fyld" i bunden. Der bliver fodret af forældrefuglene og det ser ud til at denne kasse, på trods af meget trafik og aktivitet lige over den, fungerer som den skal. Det viser også at tårnfalke er meget tolerante i forhold til trafik og færdsel omkring ynglekasser.


Andre kasser er også tjekket, og der en kun en enkelt der ikke er unger i samt en hvor ungerne var fløjet ud.


John Toft Kristensen, Ikast