Boligbirding 2020 - maj

April og maj er de måneder hvor der sker rigtig meget på fuglefronten og de nu 30 deltagere i Boligbirding konkurrencen i Vestjylland har tilsammen registret næsten 200 observationer yderligere til de enkeltes fuglelister i løbet af maj og antallet er nu på 1543, hvilket er gennemsnitlig over 50 arter pr. deltager og ligeså godt 200 observationer mere end 25 deltagere så i 2019 konkurrencen, så det må siges, at deltagerne


har været rigtig aktive med at spotte fuglearterne ved ens matrikel i år og der er jo endnu en måned - juni, selvom det nok nu bliver sværere for de fleste, at finde nye til sin liste, men der er stadig muligheder!


Denne artikel omhandler mest lokalt i Vestjylland. Der er også en rapport for hele landet og den kan findes ved at trykke her "Boligbirding 2020" på DOF-Vestsjællands hjemmeside og derefter gå ind under fanen "projekter" og tryk på "Boligbirding"!


          
                          Nordlig Gul Vipstjert - overraskende B72 for undertegnede 8.5. - 3 vestjyske boligbirdere har set arten i 2020 konkurrencen.

Deltagere


Totalt har 11 deltagere rundet 100 arter og det er jo rigtig mange må man sige, heraf er der en i de vestjyske og det er Erik Enevoldsen, som i løbet af maj har tilføjet 16 fuglearter til sin liste, som nu er på 128, hvilket er 7 mere end sidste år ved afslutningen 30.6. og dette resultat rækker stadig til anden pladsen, idet Lasse Braae, Vestsjælland har hele 134 forskellige fuglearter iagttaget i løbet af årets første 5 måneder. 3. pladsen er fortsat Mads Elley, Storstrøm med 124 arter.


EE var også i maj den deltager, som registrerede flest nye arter i Vestjylland – 14 og herefter er det Agner Svenstrup med 11 og Hans Rasmussen med 10, samt en del som har fundet et sted mellem 5 og 9 nye i løbet af måneden. Susanne Lilholt er ny deltager i maj måned.


Skemaet herunder viser deltagerne og den aktuelle vestjyske stilling pr. 31.5. og i parentes (stilling pr. 30.4.), samt til sammenligning, antal fuglearter sidste år på samme tid for dem som også var med i fjor.

Navn

Kommune

31.05.20

31.05.19

Erik Enevoldsen

Ringkøbing-Skjern kommune

128 (112)

112

Lars Holm Hansen

Ringkøbing-Skjern kommune

76 (67)

71

Morten DD Hansen

Ikast-Brande Kommune

75


Karen Bentsen

Holstebro kommune

69 (63)


Jens Overgaard Christensen

Holstebro kommune

69 (61)


Svend O. Kjeldsen

Ringkøbing-Skjern kommune

66 (59)

68

Hans Henrik Larsen

Struer Kommune

66 (57)


Peter Derdau

Holstebro kommune

66 (59)

65

Ane Margrethe Bjerre

Lemvig kommune

65 (62)

52

Jens Ballegaard

Ringkøbing-Skjern kommune

57 (49)

63

Hans Rasmussen

Holstebro kommune

57 (47)

53

Agner Svenstrup

Holstebro kommune

55 (44)


Gert Thorhauge Andersen

Herning kommune

54 (45)

44

Hanne Albertsen

Ringkøbing-Skjern kommune

52 (49)

54

Steen Mikkelsen

Ringkøbing-Skjern kommune

50 (43)

46

Henrik Rähr Thomsen

Holstebro kommune

49 (45)

43

Inger Skov

Lemvig kommune

49 (42)


Leif Novrup

Holstebro kommune

48 (42)

40

Flemming Swayne Storgaard

Ikast-Brande Kommune

47 (42)

42

Lars Møgeltoft Poulsen

Holstebro kommune

48 (45)

40

Laurids Erik Andreassen

Ringkøbing-Skjern kommune

46 (40)

39

Finn T. Nielsen

Ringkøbing-Skjern kommune

44 (40)

49

Egon Østergaard

Herning kommune

43


Ulla Blok Kristensen

Herning kommune

33 (32)

28

Poul Krag

Holstebro kommune

31

37

Peder J. Pedersen

Holstebro kommune

30

30

Lene Ørskov

Ringkøbing-Skjern kommune

27 (21)

24

Olav Christensen

Ringkøbing-Skjern kommune

22 (21)

23

Hanne Benjaminsen

Holstebro kommune

22 (17)


Susanne Lilholt

Lemvig kommune

16Fuglene


Total er der i Boligbirding konkurrencen set 208 arter hvilket er 3 mere end i sidste års konkurrence med endnu en måned tilbage, men det skal også siges at der er 203 deltagere mod 146 i 2019. Total listen var 189 med udgangen af april og der er således set 19 nye arter i maj.

Vestjyllands liste er steget med 17 og er nu på 160 og vi er fortsat den lokalafdeling, som har set flest arter i konkurrencen.

Top 5:

Vestjylland

160 arter (143)

Vestsjælland

157 arter (135)

Fyn

155 arter (139)

København

155 arter (139)

Storstrøm

147 arter (131)


Og her "Fugle Top10" hos de vestjyske boligbirdere: (i parentes pr. 30.4.)


Art

Antal - deltagere

Musvit

30 (29)

Solsort

30 (29)

Blåmejse

30 (29)

Skovspurv

30 (28)

Ringdue

30 (28)

Rødhals

29 (28)

Bogfinke

29 (27)

Stær

29 (27)

Tyrkerdue

29 (27)

Grønirisk

28 (27)


5 arter er set af samtlige 30 deltagere og kun en er røget af Top 10 siden udgangen af april – Gærdesmutte, som er blevet overhalet af Tyrkerdue! 4 arter er set af 27 deltagere i Vestjylland.


I totallisten for alle 203 deltagere ser Top-10 således ud:

Art

Antal – deltagere

Musvit

180

Solsort

177

Ringdue

172

Blåmejse

171

Rødhals

169

Skovspurv

160

Husskade

160

Bogfinke

158

Allike

153

Gærdesmutte

152
Og som i sidste måneds oversigt kommer her lidt facts iagttaget i Boligbirding skemaerne:


  • Første Mursejler blev set i Vestjylland 9.5. og i løbet af maj har 7 set denne by fugl. I 2019 blev arten set af 17 deltagere.
  • 6 Boligbirding deltagere fra Vestjylland deltog også i ”Tårnenes dag hjemmefra” 9. maj.
  • Bomlærke er i Boligbirding konkurrencen en af de arter, som man virkelig kan se, er talrigest i det vestlige Danmark, idet arten er spottet på 24 matrikler rundt i landet og af disse er over halvdelen, nemlig 13 her fra Vestjylland. Næsthøjest er Sydvestjylland – 4 deltagere og kun 1 deltager på Sjælland har noteret arten.
  • Lidt overraskende at hele 29 af 30 deltagere har set Tyrkerdue i Vestjylland og det er samme antal som x´et Ringdue.
  • 12 arter rovfugle er set af de vestjyske deltagere, Top 3 er: Spurvehøg 24, Musvåge 23, Tårnfalk 20. 2 slags ørne: Havørn set af 6 og Fiskeørn af 2.  De øvrige arter er Rørhøg, Blå Kærhøg, Rød glente, Duehøg, Dværgfalk, Vandrefalk og Fjeldvåge.


Små 3 uger tilbage af årets boligbirding konkurrence, kontroller evt. din fugleliste om der skulle være nogle arter du har glemt, men ellers er det jo nok ved at være lidt sværere at finde nye fuglearter, men Mursejler, Gøg, Gulbug eller måske returtrækkende Storspover sidst i juni kan man måske være heldige at få i løbet af denne måned.


Lars HH