Faunastriber fejrer 5 års fødselsdag

Landmænd og andre jordejere kan igen i 2020 tilmelde arealer og det er det tid for nu, hvis man ønsker at få tilsået med faunastriber her i foråret. Projektet som blev opstartet i 2015 fejrer således 5 års fødselsdag i år og i den anledning er der brygget en fauna-stribe-øl, som er brygget med ingredienser fra Faunastriber og der uddeles 2 øl til de som bestiller ”faunastriber” her i 2020.

           


I 2014 afholdtes et fælles møde i Herning – Ikast landboforening, hvor DN, Herning og DOF-Vestjylland var indbudt til en dialog om vi kunne finde fælles ideer til et samarbejde mellem landbruget og naturorganisationer. Efter det første møde var en af idéerne, at skabe et fælles projekt for mere variation i landbrugslandet og det kunne skabes med, de såkaldte "Faunastriber". Efterfølgende blev Biavlere, jægere og rådgivninsselskabet Sagro indraget i projektet.


Ideen var, at det skal være så enkelt så muligt for landmanden at deltage. Konceptet blev derfor, at man kan få sået en "faunastribe" på 800 meter eller mere til en meget fornuftig pris og samtidig skulle det udarbejdes, således at projektet ikke kolliderede med hektarstøtten. Herning og Ikast-Brande kommuner blev også samarbejdspartnere i projektet, idet de gav et tilskud til frøene.


I det første år blev sået 27 kilometer faunastriber og efterfølgende er projektet rullet ud i andre kommuner som: Holstebro, Struer, Ringkøbing-Skjern, Billund, Vejen, Varde og Esbjerg m.fl. og mere end 200 landmænd deltaget i projektet og hvis man samlede alle faunastriber i 2019 i en lang stribe ville den have kunne nået fra Skagen til grænsen.


Frøsammensætningen består af både et og to årige planter og derfor opfordres også til at striberne bliver liggende mere end 1 år.           


I opstartsgruppen var der bred enighed om at alle der havde lyst kunne frit bruge konceptet og derfor er der også andre steder i landet, udover de ovennævnte kommuner udrullet tilsvarende tilbud til landmænd og jordejere, som har interesse i at gøre noget for variationen i det åbne land.


Der har været og er meget diskussion om hvordan vi får mere og bedre natur i Danmark i disse år og vi ved godt at Faunastriber ikke er direkte natur, men projektet har været med til at landmænd snakker mere om de tiltag, som kan gøre et og andet for variationen i landskabet og dermed gavne insekter, bier, fugle mv. Vildtstriber, barjords-striber, insektvolde, lærke og vibepletter er andre muligheder, så landmænd i diverse såkaldte landbrugs erfa grupper rundt i landet ikke kun taler om produktion, hektarstøtte og højest mulig udbytte, men også drøfter hvad der kan gøres for insekter, fugle og småbiotoperne, som indeholde levesteder for mange arter bestøvere, som bl.a. også er vigtige for landbruget selv.


I projektet i Herning – Ikast Landboforenings område fabrikeres hvert år en plakat, som bliver sat ved faunastriberne i landbrugslandet, så forbipasserende kan læse lidt om projektet.


faunastriber.dk kan der læses meget mere om projektet og der findes også en Facebook side.