Boligbirding 2020 - Marts

Så er halvdelen af årets "Boligbirding" konkurrence allerede gået og da marts er gået helt "corona", så er Boligbirding ved at være den eneste fælles aktivitet i DOF der stadig kører, da der jo her, ingen problemer er med at holde afstand til hinanden Wink


Der er ikke kommet flere nye deltagere i Vestjylland, men på landsplan er antal deltagere steget fra 157 for en måned siden til nu 186, hvor største deltagerantal er i København med 36 deltagere, mens vi er næstflest her i Vestjylland med 27; som "boligbirder" på livet løs og der er iagttaget rigtig mange fuglearter ved deltagernes bolig her i løbet af marts.


I alt er det samlede registreringsantal i Vestjylland steget fra 760 indtastninger for en måned siden til nu 1027 og vi er således den første lokalafdeling med mere end 1000 indtastninger og dette antal giver et gennemsnit på 38 arter pr. "bolig" for deltagerne i vores lokalafdeling.


Deltagere


For en måned siden var ingen vestjyder i Top-5 i den samlede "Boligbirding" stilling, men det har ændret sig nu. Førstepladsen indehaves af Lasse Braae, Vestsjælland med 89 arter, mens vi har en deltager på anden pladsen - Erik Enevoldsen med 87 arter, mens tredje pladsen indehaves af en deltager fra Storstrøm med 84 arter.


Som det kan ses i nedenstående skema, har hovedparten af deltagerne fået en del nye arter X´et af i løbet af marts og månedens højdespringer er denne gang Erik Enevoldsen med imponerende 37 nye arter, altså mere end en pr. dag og Ane Margrethe Bjerre, med hele 27 nye arter, men også Karen Bentsen med 21 og Svend O. Kjeldsen med 16 nye + en tre stykker med 14 – 15 arter har rigtig været i sving med kikkerten i årets første forårsmåned.


Hvis man kigger på deltagere som var med i 2019, er der for en del deltageres vedkommende kun ganske få arter forskel i forhold til sidste år, men det er sandsynligvis ikke nøjagtig de samme arter man har set begge år. Eksempel vis for mit eget vedkommende er set 3 arter mere end i fjor, der er kommet 6 nye arter til og 9 arter er endnu ikke set og så er der 6 arter, som er set tidligere end sidste år.      


Kommentar til foto:

Stillitsen her blev min boligbirding art nr. 50 d. 21. marts. Stillits så jeg slet ikke i konkurrencen sidste år, men det lidt sjove er, at jeg så 8 rastende i vores træer den 31.12. lige inden det blev mørkt og arten blev således den sidste i 2019, men alligevel skulle der så gå 2,5 måned inden den viste sig igen, men sådan er det med fugle :-) - 11 Vestjyske deltagere har registreret Stillits på matriklenSkemaet herunder viser deltagerne og den aktuelle vestjyske stilling pr. 31.3. og i parentes (stilling pr. 29.2.), samt til sammenligning, antal fuglearter sidste år på samme tid for dem som også var med i fjor.


Navn

Kommune

31.3.20

31.3.19

Erik Enevoldsen

Ringkøbing-Skjern kommune

87 (50)

70

Svend O. Kjeldsen

Ringkøbing-Skjern kommune

59 (43)

62

Lars Holm Hansen

Ringkøbing-Skjern kommune

55 (43)

52

Karen Bentsen

Holstebro kommune

53 (32)


Ane Margrethe Bjerre

Lemvig kommune

53 (26)

35

Peter Derdau

Holstebro kommune

47 (37)

49

Jens Overgaard Christensen

Holstebro kommune

47 (32)


Hans Henrik Larsen

Struer Kommune

42 (33)


Agner Svenstrup

Holstebro kommune

42 (32)


Steen Mikkelsen

Ringkøbing-Skjern kommune

38 (24)

36

Gert Thorhauge Andersen

Herning kommune

37 (32)

36

Hans Rasmussen

Holstebro kommune

37 (34)

42

Lars Møgeltoft Poulsen

Holstebro kommune

37 (30)

32

Flemming Swayne Storgaard

Ikast-Brande Kommune

36 (30)

32

Hanne Albertsen

Ringkøbing-Skjern kommune

36 (21)

38

Jens Ballegaard

Ringkøbing-Skjern kommune

35 (25)

46

Leif Novrup

Holstebro kommune

34 (30)

33

Finn T. Nielsen

Ringkøbing-Skjern kommune

34 (29)

37

Henrik Rähr Thomsen

Holstebro kommune

33 (23)

33

Laurids Erik Andreassen

Ringkøbing-Skjern kommune

31 (23)

30

Inger Skov

Lemvig kommune

28 (25)


Ulla Blok Kristensen

Herning kommune

28 (22)

23

Peder J. Pedersen

Holstebro kommune

26 (23)

23

Poul Krag

Holstebro kommune

26 (21)

28

Egon Østergaard

Herning kommune

26 (20)


Olav Christensen

Ringkøbing-Skjern kommune

17 (14)

16

Lene Ørskov

Ringkøbing-Skjern kommune

12 (10)

19


Fuglene

Med udgangen af marts er der rundt i hele landet registreret 153 forskellige fuglearter, hvilket vil sige at totallisten har fået tilføjet ca. 25 nye arter i løbet af måneden.


I Vestjylland var der for en måned siden observeret 92 arter og det tal er nu 118 og vi er dermed den lokalafdeling, som har spottet flest arter tilsammen. Top 5 for fugleart antal i lokalafdelingerne kan ses her:


Vestjylland

118 arter (86)

Vestsjælland

109 arter (80)

København

109 arter (84)

Fyn

106 arter (82)

Storstrøm

98 arter (76)


Og her ”Fugle Top10” hos de vestjyske boligbirdere!


Art

Antal - deltagere

Musvit

27

Solsort

27

Blåmejse

26

Rødhals

26

Bogfinke

26 (25)

Skovspurv

26 (25)

Grønirisk

25

Ringdue

25 (22)

Gærdesmutte

24 (22)

Stær

24 (19)


Dompap, Sangsvane og Sølvmåge var på listen for en måned siden, mens Stær er kommet til. I parentes antal, som havde set arten med udgangen af marts.

I totallisten for alle deltagere ser Top-10 således ud:

Art

Antal - deltagere

Musvit

163

Solsort

160

Blåmejse

156

Ringdue

153

Rødhals

152

Skovspurv

145

Husskade

143

Bogfinke

141

Grønirisk

137

Gråkrage

133


... og her nogle betragtninger "spottet" i Boligbirdings registreringsskemaer:• Hvid Vipstjert er en af de tidlige forårs trækfugle og det kan også ses hos de vestjyske deltagere. I alt 16 af deltagerne har iagttaget arten på matriklen i marts, hvor første registrering var 11.3. i Idom.


• Gransanger er den første sanger, som vender tilbage fra vinterkvarteret og som ovenstående art er tendensen at den kommer langt tidligere end for 10 - 20 år siden. 14 vestjyder har set den i marts og de første fugle blev set i Søndervig og Hodsager d. 17. marts


• Sangdrossel er i samme kategori som de 2 tidligere her og denne meget lydhøre art er x´et af 16 deltagere og første fugl blev registreret 6.3 i Fjaltring.


• Bysvale blev registreret allerede 18. marts i Ulfborg, hvilket er ekstrem tidligt og den allerførste der kom til Danmark i 2020 og derfor også den eneste i boligbirding konkurrencen indtil videre!


• Rødtoppet Fuglekonge, Husrødstjert, Bjergvipstjert, Natugle, Skovhornugle, Nilgås, Skestork, Rørdrum og Havørn var nogle af de arter, som blev tilføjet den vestjyske artsliste i marts!


• Hele 5 Sortsvaner blev spottet i Ringkøbing fjord, men den tæller ikke med i Boligbirding.


Boligbirding er som tidligere skrevet en konkurrence, som man nemt kan deltage i på trods af corona og der er jo hele tre måneder endnu Smile, så har du lyst og er dofbase bruger, så gå bare i gang, det er der faktisk 2 der har gjort her primo april, så vi nu er 29 deltagere i Vestjylland!

God fornøjelse - Tilmelding


Venlig hilsen og Go´ påske

Lars HH