Harboøre Tange og Thyborøn Havn – DOF-tur lørdag d. 8. februar 2020

Hele 25 deltagere var mødt frem ved Harboøre Kirke kl. 9, så selv om vi pakkede os sammen i lidt færre biler, var det en lang kortege af biler der kørte op ad Tangen mod Thyborøn.

Det var en kold dag med en frisk vind fra SSV – optakt til stormen søndag. Vejrudsigtens forudsigelser om tørvejr frem til 12-13 tiden holdt – de første stænk af regn kom ved 12:30 tiden lige da jeg havde afsluttet turen på ydermolen i Thyborøn.


Første stop var ved starten af tangen. Mod øst kunne vi overskue Nissum Bredning og strandengene i sydvest, hvor vi bl.a. så 25 Storspover, 5 Strandskader og Hvinænder på vandet. En tur op på den anden side af jernbanedæmningen gav udsyn over den sydlige lagune på tangen – og vind i håret. Der lå bl.a. lidt Sangsvaner og Grågæs tættere på, men ellers var vandfuglene generelt på lang afstand med flest omkring fugleøen i SV. Vi kunne dog se et større antal Pibeand (520) med et pænt antal Spidsand (140) iblandt, og en flok Troldand (290) med et mindre antal Bjergand (60) iblandt (tallene i parentes er fra min efterfølgende optælling fra SV-siden). Rovfugle var også tilstede med et par Musvåger i luften, en Blå Kærhøg kortvarigt over engen, og en Fjeldvåge på en pæl helt ovre på modsatte side.


Herefter var der dømt langt stop ved fugleskjulet, hvor vi kunne finde læ både ude og inde, og her nød vi også den medbragte formiddagskaffe. Der kom hurtigt gode meldinger fra de vakse og vågne deltagere: En gammel Havørn på en pæl ude på engen, en smuk han Lille Skallesluger i vigen ud for os, hvor der også lå Hvinænder, Spidsænder og et par Knarand til skue. Så pludselig en overflyvende Trane – ikke alle nåede at se den, men lidt senere kom den tilbage igen, og så var alle vist med! På Cheminova-siden lå der mange ænder i det uskønne slamdepot bl.a. 370 Krikand og 6 Taffeland.


Et kort stop nord for Cheminova, hvor vi fra jernbanedæmningen kunne overskue den nordlige lagune og den nye fugleø anlagt i starten af 2019. Der var hundredvis af Gravænder, en del Hvinænder og en flok Grågæs i sydenden.


Så var det Thyborøn - havnetid og mågetid.
En tur rundt ved færgelejet gav 32 Rødben, og ude på Refshalen lå der 33 Lysbugede Knortegæs omkring den første mole – et flot syn! Men det var ikke dagen for hverken Sortgrå Ryle eller Snespurv.


           
         Billede af ung Gråmåge i Thyborøn Havn taget 22. januar 2017  Foto: Allan Kjær Villesen


Vi kørte så til sydsiden af fiskerihavnen, som er et godt sted at få overblik over mågerne i havnen. Der var ikke mange måger, men efter nogen søgen lykkedes det alligevel at spotte en ung Gråmåge på taget af auktionshallen. Afstanden var stor, så vi besluttede at køre op til den nordlige ydermole og forsøge derfra. Først var det negativt, men en tur op bolværket med teleskop samtidig med at fuglen blev mere aktiv, rejste sig og pudsede sig gav pote. Nu kunne tændstiknæb og lys fjerdragt meget bedre ses.


Turen afsluttedes her – tak til alle deltagerne for deres entusiasme og gode humør!


Med venlig hilsen

Allan Kjær Villesen