Ørnens dag - Skjern enge - 23.2.

Ørnens Dag er et landsdækkende arrangement. Kom ud og hjælp ornitologerne med at få øje på ørnene. Meget ofte ser vi havørnen svæve over Hestholmsøen. Vi står i fugleskjulet og har teleskoper med. Måske kan vi også være heldige at se en

Mødested ændret pga. vand og bliver i stedet Pumpestation nord, Langkærvej 11, 6900 Skjern!


     


vandrefalk og årets første rørhøg. Flokke af bramgås, grågås, kortnæbbet gås og sangsvaner kan ses og høres i engene.


Mødested: Pumpestation nord, 6900 Skjern.

Tidspunkt: kl 10 – 13

Kontaktpersoner: Erik Mørk Nielsen og Børge Vistisen, Tlf: 26245879; 30821719


I alle DOF-Vestjyllands 3 nabo lokalafdelinger arrangeres der også Ørnenes dag, hvor


DOF-Østjyllands arrangement afholdes på østsiden af Bølling sø og DOF-Sydvestjylland byder på ørne ved Filsø!