Tæl gulnæbbede svaner, denne vinter!

I et skriv på DOF-basen opfordres brugerne at være ekstra opmærksom på at optælle Pibe og Sangsvane denne vinter da DCE/Institut for Bioscience er i gang med en opdatering af status for de gulnæbbede svaner. 

Netop her omkring weekenden 14. - 15.12 er det særlig opmærksomhed på Pibesvanes ynglesucces der skal registreres og tilsvarende for Sangsvane om en lille måneds tid, men hele opslaget kan læses

her under:


DCE/Institut for Bioscience er i øjeblikket i gang med en opdatering af de gulnæbbede svaners status i Danmark. I den forbindelse vil vi gennem hele vinteren 2019/20 opfordre alle DOFbasens bidragydere til at være omhyggelige med at registrere forekomster af de to arter, gerne med præcise positioner.


I december og særligt i omegnen af weekenden 14.-15. december vil vi opfordre alle, der ser Pibesvaner, til at indrapportere ynglesucces. Altså optælle antal adulte og unger, samt hvor muligt, angive kuldstørrelser på familier der går adskilte så man kan opgøre dem. Kuld kan angives i artsnotefeltet, enten som en talstreng 1,1,1,2,2,3,4,5,5 eller som 3x1,2x2, 1x3, 1x4, 2x5.         


Denne tælling vil indgå som det danske bidrag til den 38. årlige Pibesvane-aldersopgørelse, der gennemføres simultant i hele overvintringsområder fra Estland i øst til Storbritannien og Irland i vest. Data fra denne tælling er væsentlige bidrag til vores forståelse af bestandsdynamikken hos Pibesvane og de ændringer, vi har set i bestanden de sidste årtier.


For sangsvane opgøres ynglesuccesen på samme måde i dagene omkring midvintertællingen 11.-12. januar.


Vi er meget interesserede i detaljer om habitatvalg, der også kan indskrives under artsnotefeltet. Sondring mellem fouragerende/rastende flokke på agerjorde osv. samt overnattende flokke er også vigtigt, så brug de rigtige adfærdskoder.


For habitatvalg sondres i mellem: Majs stubmark, Korn stubmark, Korn uhøstet, Vintersæd (det er svært at se forskel på vinterhvede, -rug, -byg), Frøgræs (markafgrøde), Vedvarende græs (mark, typisk hegnet), Eng (tør), Oversvømmet eng, Kartofler – stub, Kartofler – uhøstet, Gulerødder, Roer, Raps, Sø, Fjord, Å, Andet (skriv hvad).


På forhånd tak.
Preben Clausen, Tony Fox og Bjarke Laubek.