Generalforsamling - DOF-Vestjylland

Tirsdag d. 27. januar afholdtes årets generalforsamling i DOF-Vestjylland. 25 af foreningens medlemmer var mødt op!

I 2009 var 5 på valg i bestyrelsen:

Pia Morsing - modtager genvalg
Maja Pedersen - modtager ikke genvalg
Peder J. Pedersen - modtager genvalg
Henrik Rähr - modtager genvalg
Agner Svenstrup - modtager genvalg

Bestyrelsen har haft svært ved, at finde en kandidat, til den ledige post efter Maja Pedersen, idet vi synes det var vigtigt, at få valgt en kvindelig kandidat igen, således at vore mange kvindelige medlemmer er rimelig repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsen havde dog en i baghånden, som godt ville træde ind, hvis vi ikke kunne finde andre, så derfor blev Ingerid Elmquist, Sevel opstillet og valgt, tillige med de øvrige 4 herover, som blev genvalgt.

Til repræsentantskabet, blev ligeledes afholdt valg og til dette hverv blev Peder J. Pedersen valgt (formanden er selvskreven til den anden plads). Pia Morsing og Henrik Rähr blev valgt som suppleanter.

Begge ovenstående valg er for de næste 2 år.

Budget og regnskab blev fremlagt og efterfølgende godkendt. Niels Peter Brøgger fortsætter som revisor.

Ellers en god og hyggelig aften hvor Allan Kjær Villesen ledede slagets gang, som dirigent.

       Image        

"Beretningen" for 2008, vil snarest komme til at ligge under fanebladet "´Foreningen",