DOFs klimafond

Hvis du ønsker at leve CO2-neutralt, kan du bidrage til skovrejsning i nogle af verdens vigtigste naturområder. Hidtil har man kun kunnet betale til fx vindmøller i Indien og Kina, men nu har DOF tilsvarende projekter, hvor CO2-optaget sker ved genopvækst af tropeskov i nogle af de områder, hvor der er ødelagt allermest natur.

            


I de sidste seks år har vi sammenlagt opkøbt 100 ha degraderet tågeskov i det sydlige Ecuador, som er et af de rigeste fugleområder i verden, hvad angår arter, der ikke findes andre steder på Jorden. Sammenlignet med danske priser for den billigste landbrugsjord har vi fået mere end 18 gange så meget for pengene og med et CO2-optag pr. investeret krone, som overgår alt, hvad vi har fået tilbudt andre steder. Optaget er fem ton pr. ha pr. år, hvilket betyder, at vi har kompenseret vores CO2-udslip på blot otte år. Resten er rent 'overskud'. Hertil kommer betydelige midler fra DOF Travel-fonden, så DOF indtil nu har ydet et tilskud på mere end 1 mio. til Fundación Jocotocos opkøb i dette område.


Vi vil derfor stærkt opfordre til, at man bidrager til DOFs klimafond og dermed kompenserer for vi danskeres høje CO2-udslip ikke alene i form af flyrejser, men mindst ligeså vigtigt i form af bilkørsel, boligopvarmning og elforbrug.


- - -  på DOFs hjemmeside kan du læse hele artiklen og se hvordan man gør ............ Smile