Fugleåret 2018 - kan bestilles i Naturbutikken

DOF's kerne-, husstands- og ungdomsmedlemmer kan fra 1. oktober bestille Fugleåret 2018.

Hører du ikke til i en af disse medlemskategorier, kan du henvende dig til DOF på tlf. 3328 3800 og få ændret dit medlemskab.

Fugleåret 2018 udkommer kun i begrænset oplag, så for at sikre dig et eksemplar, skal du forudbestille bogen i Naturbutikke senest den 1. november 2019.
Du bestiller bogen i Naturbutikken via dette link: Fugleåret 2018 - bestilling


Det bestilte eksemplar af Fugleåret kan afhentes gratis i DOF's sekretariat på Vesterbrogade 138-140A i København eller sendes direkte til din adresse fra trykkeriet for et gebyr på 60 kr.


Bogen forventes at udkomme ultimo december.


Spørgsmål til bestillingen kan rettes til DOF eller ring eller på telefon 3328 3800.