Operation Perleugle i Danmark

Vil du være med til at finde Perleugle i en landsdækkende “Operation Perleugle” om aftenen den 7. marts, som Caretakerprojektet og Uglegruppen står bag? Overskriften og teksten har været bragt her på siden for en måned siden og nu er det tid for tur nummer 2 her i DOF-Vestjyllands område


       Image         

nemlig turen ved:

  • Ludvig Schrøders og Carl Moltkes Plantager øst for Flyndersø.
    Mødested kl. 21.00  P- pladsen ved Sydenden af Gl. Skivevej ved den nye sti ved Stubber Å.  Turleder: Leif Novrup, 23315601 og Ole Dahlgreen,  51534445

Perleuglen træffes mest i skove med større eller mindre islæt af fyrre- og grantræer. Den er nataktiv. Om dagen sidder den stille og gemmer sig, som regel i et nåletræ. Sidst på vinteren høres dens klare, dybe fløjtetoner vidt omkring om natten – især i stille vejr. 

I efteråret fandt den største invasion af Perleugler i mange år sted i det sydlige Sverige. Der blev f.eks. ringmærket flere end 300 fugle ved Falsterbo. Flere Perleugler er på den tid også set her hjemme f.eks. på Stevns og ved Gedser.

Der må også være Perleugle andre steder i Danmark.  Det er op til dig at være med til at bevise det og udløse spændingen herom. Vi skal derfor opfordre så mange som muligt til at lede efter Perleugle på egnede lokaliteter overalt i landet de to aftener. 

Der anmodes kraftigt om at undlade at anvende afspilning af sang eller kald. 

Det er tilladt at færdes i statsejede skove om natten. Det er ikke tilladt at færdes i privatejede skove efter mørkets frembrud. Hvis du vælger en privatejet skov, skal der derfor søges om adgangstilladelse. Denne ansøgning må den enkelte selv fremskaffe hos den pågældende skovejer. Dansk Skovforening (tlf. 33244266) kan være behjælpelig med at finde frem til ejeren.
Kontakt eventuelt Thomas Vikstrøm, hvis du har spørgsmål vedrørende en ansøgning. 

På DOFbasen vil der blive lavet et tema om Operation Perleugle. Alle som leder efter Perleugle i perioden frem til medio marts opfordres til at indtaste resultatet i DOFbasen – også hvis resultatet er negativt.

I DOF-Vestjyllands område har vi mange og store plantager, så det er absolut et forsøg værd med en sådan (f)Ugletur. Tag familien med på ekspedition! Tag ud en aften med stille og klart vejr her i februar/marts, man kan køre på de offentlige skovveje og så gøre holdt ind imellem; måske kan man være så heldig at høre den lille Perleugle eller andre af skovens "lyde". Der blev jo fundet et ynglepar af Perleugle i vores lokalafdelings område i 2008 og med ovennævnte invasion in mente, så kunne der godt gemme sig flere?

Hvis du vil vide mere om Perleuglen og eventuelt høre dens stemme, har du muligheden på nedenstående 2 link: På det første link, som er DOFs elektroniske fuglebog skal du vælge Perleugle!

http://www.dofbasen.dk/ART/

 

http://www.tytoalba.dk/ugler/perleugle/