Kursus i bestemmelse af vadefugle, rovfugle mm. 2019 (opdateret 4.8.2019)

I efteråret 2019 tilbydes kursus i bestemmelse, fænologi og levevis af især vadefugle og rovfugle. Herudover vil vi gennemgå andre fuglegrupper efter ønske (gæs, ænder, lappedykkere, ugler, måger og terner). Kurset strækker sig fra august til primo oktober og indbefatter 7 mødeaftener á 2 timer på torsdage samt 5 ture á ca. 3 timer på lørdage.


På kurset vil vi gennemgå de mest almindelige vadefugle og rovfugle, så du er godt rustet til efteråret. Mødeaftener bliver på Videbæk Skole kl. 19-21 og ekskursionslokaliteterne bliver aftalt nærmere den første aften.


Prisen for deltagelse er 875 kr. Max 22 deltagere. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet på e-mail til Ole Amstrup. Kurset gennemføres ved min. 12 deltagere.


Kursusleder: Ole Amstrup

Dato for mødeaftener, torsdage: 15/8, 22/8, 29/8, 5/9, 12/9, 19/9, 26/9

Mødested: Videbæk Skole: Bredgade 120, 6920 Videbæk

Dato for ekskursioner, lørdage: 17/8, 24/8, 7/9, 14/9, 28/9


             


            


Der er nok Tilmeldinger til kurset og det starter derfor op, som annonceret!