Generalforsamling 2009

Tirsdag den 27. januar kl. 19.30 i Aulum Fritidscenter afholdes årets generalforsamling i DOF-Vestjylland. Kom og hør om foreningen og giv dit besyv med.

DOF-Vestjylland er vært ved øl/sodavand - kaffe og en bid brød. Herunder Dagsorden og et foto fra sidste års Generalforsamling.

Generalforsamling i DOF Vestjylland 
Den 27. Januar 2009.  
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

  

 1. Valg af dirigent. 
 2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
   
 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 
   
 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
   
 5. Valg til bestyrelsen. 
   
 6. Valg til repræsentantskabet
   
 7. Valg af revisor
 8. Forslag til beslutning
 9. Eventuelt

                  Image