Boligbirding - 2019 - status pr. 28.2.

 Hermed kommer en vestjysk opdatering på den landsdækkende "Boligbirding" konkurrence, som nu har været i gang i godt 2 måneder. Oversigter i denne artikel er baseret på registreringer pr. 28. februar.

Antallet af deltagere er i løbet af februar steget fra 107 deltagere i alt til nu 126 og med en tilmelding fra Fyn er der nu deltagere fra 12 af DOFs 13 lokalafdelinger.

Her deltager antallet rundt i landet fordelt på lokalafdelinger (i parentes pr. 31.1.):

København

28 (20)

Nordvestjylland

3

Nordsjælland

24

Sydøstjylland

3 (2)

Vestjylland

24 (23)

Bornholm

1

Vestsjælland

23 (22)

Nordjylland

1

Sønderjylland

8 (4)

Fyn

1 (0)

Østjylland

5 (4)

Sydvestjylland

Storstrøm

4 (3)
I alt

126


TOP-fem stillingen pr. 28.2.2019 – alle deltagere, (i parentes pr. 31.1.):

Navn

Lokaladeling

Antal fuglearter

Lasse Braae

Vestsjælland

74 (59)

Allan Kjær Villesen

Vestjylland

68 (44)

Mads Elley

Storstrøm

62 (54)

Jonas Kjærgaard

Østjylland

59 (46)

Lars Mogensen

Nordvestjylland

57 (41)


          


Stillingen i Vestjylland ser således ud (i parentes – sidste opgørelse pr. 26.1.):

Navn Antal arter Kommune
Allan Kjær Villesen 68 (44) Lemvig kommune
Svend O. Kjeldsen 50 (39) Ringkøbing-Skjern kommune
Erik Enevoldsen 49 Ringkøbing-Skjern kommune
Peter Derdau 43 (33) Holstebro kommune
Jens Ballegaard 42 (36) Ringkøbing-Skjern kommune
Lars Holm Hansen 42 (32) Ringkøbing-Skjern kommune
Hans Rasmussen 41 (29) Holstebro kommune
Leif Novrup 33 (28) Holstebro kommune
Lars Møgeltoft Poulsen 31 Holstebro kommune
Gert Thorhauge Andersen 29 (21) Herning kommune
Finn T. Nielsen 28 (23) Ringkøbing-Skjern kommune
Hanne Albertsen 28 (23) Ringkøbing-Skjern kommune
Steen Mikkelsen 28 (17) Ringkøbing-Skjern kommune
Laurids Erik Andreassen 27 (20) Ringkøbing-Skjern kommune
Flemming Swayne Storgaard 25 (18) Ikast-Brande Kommune
Poul Krag 24 (19) Holstebro kommune
Henrik Rähr Thomsen 24 (14) Holstebro kommune
Ane Margrethe Bjerre 24 (14) Lemvig kommune
Morten Swayne Storgaard 23 (10) Ikast-Brande Kommune
Gert Berthelsen 21 (17) Lemvig kommune
Ulla Blok Kristensen 20 (19) Herning kommune
Peder J. Pedersen 16 (14) Holstebro kommune
Lene Ørskov 15 (14) Ringkøbing-Skjern kommune
Olav Christensen 14 (8) Ringkøbing-Skjern kommune


Det går jævnt fremad for de nu 24 deltagere i alt i Vestjylland og langt de fleste har indtastet nye arter i løbet af februar.


Topscoreren for februar er Allan Kjær Villesen, Lemvig som så 14 nye arter i løbet af måneden og Morten Swayne Storgaard, Brande fik 13 nye arter og herefter er der yderligere 5, som fik krydset mere end 10 arter af.


Artsmæssigt har vi i Vestjylland pr. 28.2. samlet i Vestjylland set 94 fuglearter og vi er således den lokalafdeling, som har set forskellige arter efterfulgt af Vestsjælland hvor der er iagttaget 93 arter.

94 (74) arter

Vestjylland

93 (80) arter

Vestsjælland

88 (71) arter

København

78 (59) arter

Storstrøm

77 (58) arter

Nordsjælland


Musvit er registreret af 114 af de 126 deltagere i konkurrencen og er dermed den art som er registreret af flest. På de efter følgende pladser kommer Solsort og Blåmejse som er set af 112 boligbirdere.


       
 I Vestjylland er Rødhals, samt Musvit og Solsort set af samtlige 24 deltagere. i BoligbirdingI Vestjylland er de mest registrerede fuglearter Musvit, Solsort og Rødhals, som alle tre er set af samtlige 24 deltagere og TOP 10 i Vestjylland ser således ud:

Fugleart

Set af

Musvit, Solsort, Rødhals

24 deltagere

Blåmejse

23 deltagere

Bogfinke, Grønirisk

22 deltagere

Skovspurv

21 deltagere

Tyrkerdue, Sølvmåge

20 deltagere

Ringdue, gærdesmutte

19 deltagere


Den mest registrerede rovfugl er Spurvehøg, som er set på 18 lokationer, mens Musvåge er set 15 steder.

Rørspurv, Engpiber, Mosehornugle, Huldue, Alk, Lomvie, Ride, Sorthovedet måge, Rødben, Skovsneppe, Stor Præstekrave, Trane, Blishøne, Fjeldvåge, Toppet Skallesluger, Sortand, Ederfugl, Bjergand, Canadagås, Blisgås, Sule og Rødstrubet lom er de mindst registrerede arter og alle er registreret af 1 deltager i det vestjyske.


Koordinatoren for konkurrencen Lasse Braae har fabrikeret en Boligbirding-status pr. 28.2., hvor der er en hel del forskellige sammenstillinger, som kan være interessante at læse.


Hvis man får lyst at være med, så send en tilmelding til lokalkoordinatoren for Vestjylland Lars HH og gå i gang!


God fornøjelse Smile