Borgermøde om Nationalpark Skjernå

Onsdag d. 6. marts inviterer "Nationalpark Skjernå udvalget" - samt Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner til et borgermøde i Skjern, hvor de vil præsentere vision og udkast til afgrænsning for den kommende nationalpark, som forhåbentlig bliver til noget denne gang. DOF-Vestjylland sidder ikke med i udvalget, men deltager i den grønne følgegruppe, sammen med jægere, lystfiskere, skovdyrkerforeningen m.fl.