Nye fugletårne i Sdr. Feldborg Plantage i 2018

 Fjerde afsnit af en artikelserie: "LOKALITETER I HERNING KOMMUNE" - forfatter Ole Olesen, Aulum

Sdr. Feldborg Plantage, DOF-Base lokalitet 651010, ligger øst for Feldborg. Området er ejet af Naturstyrelsen og administreret fra NS Vestjylland. Lokaliteten indeholder store arealer med nåletræsplantage. Mod nord findes et fint moseområde med Lillesø og Andesø og mod syd er der flere områder med mere varieret beplantning.


Flere større lysninger i plantagen er også et besøg værd. I 2018 blev der opført et nyt fugletårn ved Lillesø, som har forbedret mulighederne for observationer ved søen betydeligt. Et ældre tårn længere mod syd midt i plantagen er også blevet udskiftet.


            
  'Fugletårn ved Lillesø. September 2018.' Foto Ole Olesen


Der er i alt registreret 116 forskellige arter på lokaliteten gennem tiderne. I 2018 blev der registreret 72 fuglearter, det højeste antal nogensinde. I DOF-Basen er Fjeldvåge og Sumpmejse registreret fra området for første gang. Storspove er registreret for første gang siden 1988. 258 observationer fra 31 forskellige datoer er tastet ind i DOF-Basen.


Mest aktive observatører i 2018 har været Ole Olesen (OO) 200 observationer, Henrik Rähr (HK) 22 observationer, Gert Thorhauge Andersen (GTA) 17 observationer og Egon Østergaard (EØ) 14 observationer.


Udvalgte arter 2018:


Lille Lappedykker: Fåtallig rastende i Lillesø. Største obs: 2 27/6 (OO)
Knopsvane: Fåtallig rastende i Lillesø. Største obs: 2 16/9 (OO), 2 17/11 (AMLD) og 2 24/11 (OO)
Pibesvane: Almindelig rastende i Lillesø. Største obs: 18 15/11 (OO)
Sangsvane: Raster i perioder i store antal i Lillesø. Største obs: 496 15/11 (OO), 400 16/11 og 296 17/11 begge (AMLD)
Grågås: Rastende i Lillesø. Største obs. 22 16/4 (OO)
Krikand: Almindelig rastende i Lillesø. Mulig ynglefugl. Største obs: 110 22/10 (OO)
Gråand: Almindelig rastende i Lillesø. Sandsynlig ynglefugl. Største obs: 38 24/11 (OO)
Troldand: Sjælden. En obs i 2018. 1 han 6/6 (OO, EØ)


         
       'Aftenstemning ved Lillesø – Sangsvaner, november 2017.' Foto Carl S. Johnsen


Havørn: Årlig. 4 obs i 2018. 1 13/9 (OO), 1 18/9 (LN), 1 19/11 (CSJ), 1 24/11 (OO, EØ)
Blå Kærhøg: Sjælden. En obs i 2018. 1 24/11 (OO, EØ)
Duehøg: Ynglefugl. Ses og høres ved mange besøg. Største obs i 2018: 4 4/11 (HK)
Spurvehøg: Ynglefugl. Kun en obs i 2018. 1 12/5 (CSJ)
Musvåge: Ynglefugl. Yngler med flere par i plantagens udkant. Ses ved alle besøg. Største obs. 3 27/1 (GTA)
Fjeldvåge: Sjælden. Kun registreret en gang i plantagen. 1 24/11 (OO, EØ)
Tårnfalk: Regelmæssig fouragerende.


Trane: Almindelig rastende i Lillesø-området. Yngle ikke påvist. Største obs. 3 9/5 (OO), 3 15/5 (EØ)
Lille Præstekrave: Ynglefugl. Yngler med et par ved lille dam.
Vibe: Rastende ved Lillesø ved lav vandstand i eftersommeren. Største obs 82 18/9 (OO, LN)
Dobbeltbekkasin: Ynglefugl med 4-5 par ved Lillesø-området. Største obs. 5 16/4 (OO)
Skovsneppe: Ynglefugl, almindelig rastende i træktiden.
Storspove: Sjælden. En obs i 2018. 3 19/8 (OO)
Tinksmed: Sjælden. En obs i 2018. 1 19/6 (OO)


Natugle: Ynglefugl. Yngler med et enkelt par i redekasse i den sydlige del af plantagen. D. 7/5 var der 2 unger i kassen (OO)
Vendehals: Ynglefugl. Største obs 3 sy 12/5 (CSJ)
Grønspætte: Uregelmæssig. Hørt en gang i 2018: 1 13/9 (OO)
Sortspætte: Sjælden. Kun en obs i 2018. 1 16/11 (JFO)


'Vendehals, maj 2018.' Foto Carl S. Johnsen


  'Vendehals, maj 2018.' Foto Carl S. Johnsen


Bynkefugl: Ynglefugl. Flere par ved bl.a. Lillesø-området.
Rødrygget Tornskade: Ynglefugl. Min. 3-4 par fordelt i plantagens lysninger
Ravn: Ynglefugl. Få par i plantagen. Ses ofte rastende. Største obs. 20 24/11 (EØ, OO)


Observatører nævnt i ovenstående: (AMLD) Ann Maria Linnea Dithmer, (CSJ) Carl S. Johnsen, (EØ) Egon Østergaard, (GTA) Gert Thorhauge Andersen, (HK) Henrik Rähr, (JFO) Jonna Forsom, (LN) Leif Novrup og (OO) Ole Olesen.


Ole Olesen (OO)
Aulum

’Fugletårn ved Lillesø. September 2018. Foto Ole Olesen’