DOF-tur til Harboøre Tange og Thyborøn Havn lørdag den 2. februar 2019

16 friske "vikinger" var mødt frem ved Harboøre Kirke kl. 9 – på trods af en ikke alt for lovende vejrudsigt. Der blæste en let til frisk vind fra NØ, temperaturen var lige omkring frysepunktet, der var masser af fugt og dis i luften og under det meste af turen let sne eller regn – så der var brug for alt det varme tøj vi kunne grave frem.

Første stop var vigepladsen lige ved starten af Tangen, hvor vi først kiggede øst ud over Nissum Bredning og bl.a. så Strandskader, Storspover og nogle få Almindelige Ryler ude på vaden. Så gik turen op over jernbanedæmningen, hvorfra der var udsyn over den store sydlige lagunesø. Her lå en del vandfugle, især mange dykænder med Troldand som den mest talrige og en flok Bjergand som det mest usædvanlige for vores del af landet. Og så kom der en Vandrefalk flyvende ude over Bredningen mod NV.


Næste stop var fugleskjulet syd for Rønland. Vi tog kaffen med ind i læ, og fik åbnet vinduerne. Fuglene var ikke mange – en lille gruppe Spidsænder som et lyspunkt, og de næsten "garanterede" Havørne glimrede v ed deres fravær. Jeg fortalte lidt om de nye fugleøer og deres betydning for ynglefuglene.


Så gik turen mod Thyborøn. Vi drejede ind ved det nye færgeleje og trillede stille forbi her i håb om at få øje på Snespurvene, som dagen forinden var set her. En nitte – MEN så blev der ringet fra bagtroppen at nu var der en flok. Vi holdt ind til siden og gik tilbage, og den næste halve time havde vi super fine oplevelser med de ca 70 Snespurve.


Videre til sydsiden af den gamle færgehavn, hvor molen uden held blev skannet for Sortgrå Ryle. Der lå mange Ederfugle på vandet, og dagens eneste Lysbugede Knortegås fløj omkring her. Pludselig opdages en Odder lige ved molen, og de næste 10 min kan den følges – den dykkede en del og blev også set fange en fisk.


Nu er det mågetid! Vi står ud ved sydmolen, hvor vi har fint udsyn til hele Triple Nine fabriksområdet. I havnebassinet ligger hele 5 Lomvier, som alle får set super fint. De mange måger bliver kigget igennem uden at vi finder noget særligt. En Gråsæl flyder forbi med sin "store snude". Vi gør et sidste forsøg med mågerne inde i fiskerihavnen – uden noget nyt.


                                


Turens sidste stop er et kort ét syd for fugleskjulet – og nu sidder der en flot, gammel Havørn på engen, som oven i købet går i luften og viser sin fine, hvide hale. Vandrefalken er her også, så det blev en vellykket afslutning på turen.


Tak til deltagerne for godt samvær og god "fuglefinding" Smile


Allan Kjær Villesen