Boligbirding - 2019 - status pr. 26.1.

Nu har Boligbirding konkurrencen 2019 været i gang i snart 3 uger og det må være ved at være tiden for en opdatering, for de vestjyske, samt øvrige deltagere rundt i landet. Der er hver eneste dag nye indtastninger, så derfor er denne oversigt et overblik over hvordan det står netop nu, med de indtastninger der er foretaget og registreret til og med 26. januar.


B17, B18, B19 sådan kan der for tiden ses bemærkningsfeltet på DOF-basen og det er deltagerne i boligbirding, som på den måde registrerer de fuglearter, som man spotter ved og omkring sin bolig.


Boligbirding er en landsdækkende konkurrence som DOF-Vestsjælland har taget initiativ til og så har ornitologer rundt i hele Danmark kunne melde sig til, med opfordring om, at der også meldte en sig en lokalkoordinator i de enkelte lokalafdelinger til at foretage det ret store indtastningsarbejde, der er forbundet dermed alt efter deltagerantal.


DOF-Vestsjælland har i programmet "google drev" udarbejdet forskellige indtastningsskemaer, som bruges til registrering af fugledata og derved sikrer et nogenlunde overblik over registreringer af de fuglearter, som efterhånden ret mange deltagere skriver ind via DOF-basen.


Deltagermæssigt er antallet pt. nået op på 107 med deltagere i 11 af DOFs 13 lokalafdelinger. Der er dog 4 lokalafdelinger, som har langt hovedparten af deltagerne og her er vi næstflest fra DOF-Vestjyllands område.


Her deltager antallet rundt i landet fordelt på lokalafdelinger:

Nordsjælland

24

Storstrøm

3

Vestjylland

23

Sydøstjylland

2

Vestsjælland

22

Bornholm

1

København

20

Nordjylland

1

Sønderjylland

4

Fyn

Østjylland

4

Sydvestjylland

Nordvestjylland

3
I alt

107


TOP-fem stillingen 26.1. – alle deltagere:

Navn

Lokaladeling

Antal fuglearter

Lasse Braae

Vestsjælland

59

Mads Elley

Storstrøm

54

Allan Kjær Villesen

Vestjylland

44

Lars Mogensen

Nordvestjylland

41

Morten Jensen

Vestsjælland

39


Der er i alt set 111 fuglearter fra de 107 deltageres matrikler og her kan ses i hvilke lokalafdelinger, som er set flest:


 80 arter 

 Vestsjælland

 74 arter

 Vestjylland

 71 arter

 København

 59 arter

 Storstrøm

 58 arter

 Nordsjælland Boligbirding - VestjyllandI Vestjylland er der 23 tilmeldte, hvoraf de 22 har registreret arter i DOF-basen. Fordelingsmæssigt er der 10 deltagere fra Ringkøbing-Skjern kommune, 6 deltagere fra Holstebro kommune, 3 fra Lemvig kommune, samt 2 fra Herning og Ikast-Brande kommune.


Stillingen i Vestjylland ser således ud:

Navn

Antal arter

Kommune

Allan Kjær Villesen

44

Lemvig kommune

Svend O. Kjeldsen

39

Ringkøbing-Skjern kommune

Jens Ballegaard

36

Ringkøbing-Skjern kommune

Peter Derdau

33

Holstebro kommune

Lars Holm Hansen

32

Ringkøbing-Skjern kommune

Hans Rasmussen

29

Holstebro kommune

Leif Novrup

28

Holstebro kommune

Finn T. Nielsen

23

Ringkøbing-Skjern kommune

Hanne Albertsen

23

Ringkøbing-Skjern kommune

Gert Thorhauge Andersen

21

Herning kommune

Laurids Erik Andreassen

20

Ringkøbing-Skjern kommune

Ulla Blok Kristensen

19

Herning kommune

Poul Krag

19

Holstebro kommune

Flemming Swayne Storgaard

18

Ikast-Brande Kommune

Steen Mikkelsen

17

Ringkøbing-Skjern kommune

Gert Berthelsen

17

Lemvig kommune

Lene Ørskov

14

Ringkøbing-Skjern kommune

Henrik Rähr Thomsen

14

Holstebro kommune

Ane Margrethe Bjerre

14

Lemvig kommune

Peder J. Pedersen

14

Holstebro kommune

Morten Swayne Storgaard

10

Ikast-Brande Kommune

Olav Christensen

8

Ringkøbing-Skjern kommune


Artsmæssigt er der selvfølgelig stor spredning, da deltagerne bor på vidt forskellige lokationer og det er klart, at har man hav eller sø udsigt er der helt andre muligheder end hvis man bor på anden sal i en boligblok, men det vigtigste er at man synes det er sjovt at være med og det er helt sikkert, at deltagerne skærper sanserne i forhold til at spotte de forskellige fuglearter, som kommer forbi ens matrikel.


DOF-Vestsjælland har udbudt et par præmier i Boligbirding, hvor den ene er på antal arter på sin matrikel, men desuden er der en gættekonkurrence for deltagerne.


Send dit bud på, hvor mange arter, der bliver registreret i alt i konkurrencen til Lasse Braae senest 31 januar.


Der er stadig mulighed for at deltage og tilmelding skal rettes til Lars Holm Hansen, som er kontaktperson i Vestjylland. Konkurrencen fortsætter til 30.6., så der er stadig rig mulighed for at finde mange arter selvom man først starter nu og har man allerede registreret arter i løbet januar og de er tastet i DOF-basen kan der jo redigeres her, så der kommer til at stå, B1, B2 osv.


God fornøjelse


     
         Rullede gardinet fra vinduet og fik en ny art B29 i Boligbirding konkurrencen                                          Foto:Lars Holm Hansen - 17.1.2019