Den store Vinterfugletælling 2009

Her i weekenden startede OBSnatur i samarbejde med DOF for tredje gang en Vinterfugletælling af fugle. I DOF-Vestjylland har vi jo gang i en matrikelart konkurrence, men derfor kan man godt taste de arter, som fouragerer eller opholder sig i sin have ind på OBSnatur

og derved give sit bidrag til denne tælling også!

På OBSnaturs hjemmeside kan du læse alt om hvordan det gøres. Vintertællingen foretages i perioden fra 10. januar til 8. februar. Obsnatur har henover året flere forskellige tællinger, som måske kan være spændende, at deltage i.

OBSnaturs hjemmeside er ganske interessant med gode kort, bl.a. over de mange observationer af fuglearterne, som bliver tastet ind i vinterfugletællingen.

Her linket til Den "Store Vinterfugletælling 2009"

http://obsnatur.dk/index.php?content_id=28762