Seniortur til Hindø, Svingel Engsø og Vest Stadil Fjord 17. januar 2019

Valget af mødested ved en kirke – Hee Kirke – var nok en god beslutning, for vejrguden var os overordentlig venlig stemt i dag. Det må vi huske til en anden gang.  Stadil Fjord lå blikstille foran os, da vi begav os ud på den nye bro til Hindø. Der var så stille, at Hvinandens fløjtende vingeslag kunne høres på lang afstand og Sangsvaner kunne høres i det fjerne.


Over os og rundt omkring sås flokke af Bramgæs, og en lille gruppe Blisgæs trak højt over os. Vi gik hen til den lille hytte på Hindø og tog så turen tilbage. Kun få af de 28 deltagere så eller hørte en Skægmejse, der ellers nok burde være mere aktiv på denne dag!


                               


Næste stop var Stadil Kirke, hvor vi fik kaffen ved kirkegårdsdiget med flot udsigt over Stadil Fjord. En Blå Kærhøg fouragerede over rørskoven foran os, og en Vandrefalk trak forbi. Vi gik en mindre tur til Svingel Engsø. Vi tog opstilling et sted med god oversigt over søen. Her blev der især lagt mærke til 21 Lille Lappedykker i en spredt flok. Ovre på den anden bred gik en Sølvhejre. Ellers Grå-og Pibeænder. I en busk tæt ved sad 2 Bomlærker og nød solen.


Sidste mål var Vest Stadil Fjord med den sædvanlige opstilling ved Jagthytten. Spurvehøg, Musvåge, Tårnfalk, Blå Kærhøg, Stor Skallesluger blev spottet, og en flok Viber og Stære gav forårsfornemmelser. Som det sidste kom en gammel Havørn til syne nordfra. Den trak vest om os og satte sig - på havobs – på toppen af en klit.


En pæn artsrig tur – 47 arter i alt. Også nogle nye lokaliteter: Flere af deltagerne havde aldrig været på Hindø, og udsigten fra Stadil Kirke blev også bemærket. En noget lignende tur finder sted 20. april. Måske ses vi?


Tak for samvær med godt humør.


Jens Ballegaard