Vinterfugle tur til Hvide Sande Havn.

Her lørdag d. 5/1 mødtes vi klokken 9 ved Meny i Søndervig til en vinter fugletur. Vejret var tørt og vinden var aftagende med få plusgrader.

De elleve deltagere og undertegnede kørte til Hvide Sande Havn. Mod nord i havnen var der observeret Sortstrubet Bynkefugl af SAL dagen i forvejen,

men vi spejdede forgæves efter den mod klitter og bygninger. Til gengæld kiggede to rådyr op over den høje klit mod syd – charmerende syn.


Vi gik herefter ud på nordmolen i håb om ar se lidt mere fåtallige fugle, men det var mest elementernes rasen og de høje bølger efter nattens blæst vi oplevede. Undervejs oplevede nogle deltagere sandløber, og enkelte så ederfugl og rødstrubet lom trækkende over havet. En enkelt stor bølge slog ind over molen og gjorde nogle af deltagerne våde. Det var dog ikke det våde tøj, der bekymrede bagefter, men mere saltvandet på den følsomme optik. Vi kiggede ellers på de almindelige måger, og på vej ind ad molen hørte undertegnede, vist som den eneste en skærpiber.


Herefter kørte vi til indsejlingen midt i havnen. Her så vi de mange sæler i inderste og yderste havnebassin, samt en enkelt skarv. Stadig de almindelige måger. Vi fik vores kaffe her. Her foreslog Peder JP og vi kørte til auktionshallen for at søge efter de sjældnere hvide måger.


Vi så ingen af de sjældne måger, men til gengæld fik alle set en sandløber der fouragerede i en vandpyt her. Hen mod turens slutning lod to skærpibere sig høre og se idet de fløj hen over os. Stadig mange sæler, de almindelige måger og en enkelt skarv.


Efter tures afslutning kørte nogle af deltagerne nord på mod hjemmene. De ville besøge Vest Stadil Fjord på vejen.

Alt i alt en tur i godt vintervejr.


Peter Leth Olsen