Revision af Skjern Å lokaliteter i DOF-basen færdig!

Så er ændringerne i DOF-base lokaliteterne i Skjern Enge tilendebragt. Formålet med denne omfattende revision er at gøre observationerne fra Skjern Enge mere anvendelige og brugbare i rapporter og lignende. Hovedprincippet nu er, at man finder den lokalitet, der dækker det område, som fuglene står i og indtaster i denne, og ikke som tidligere i den lokalitet, der angiver det punkt, man opholder sig på. Det er i princippet lige meget, hvor man står og ser fuglene, det vigtige er, at man registrerer dem i det område, de opholder sig i.

Dette har betydet oprettelse at nogle nye lokaliteter. Andre lokaliteter har fået nye og mere betegnende navne, og atter andre er blevet lukket, forstået på den måde, at der ikke længere kan indtastes på disse, men der kan stadig søges efter tidligere observationer fra disse punkter. Er man i tvivl om, hvor fuglene ses eller flytter de meget rundt, kan man altid anvende lokalitet 669032 Skjern Enge, men skriv så venligst i notefeltet, hvor omtrent du ser fuglene.

Brug funktionen ’Lokalitetskort’ som findes under fanen ’Lister’ og dernæst ’Indtastning’ på DOF-basens hjemmeside, for at se de nye lokalitetsbetegnelser og placeringer. Efter du har fået lokaliteterne frem, kan du trykke på ’Satellit’ og få vist foto, så du nemmere kan bestemme placeringen af lokaliteterne.

På kortet på hjemmesiden, kan du trykke på lokalitetsnavnet og læse om den pågældende lokalitets afgrænsning og se forslag til et godt obs-sted. Kort med nye lokaliteter og afgrænsninger kommer snarest her på hjemmesiden.

HUSK AT SYNKRONISERE LOKALITETSLISTEN I DIT LOKALE DOFBASE-PROGRAM PÅ DIN PC.

Herunder kan du finde de lokaliteter, du plejer at anvende, og se hvad der er sket med disse.
Ændringerne er som følger i alfabetisk rækkefølge:


Følgende har beholdt nummer, navn og område:

669130 Fuglsand
669050 Høje Sande
650050 Klinkerne v/Poldene
650060 Lønborggård, Parken
655420 Skaven Strand
669032 Skjern Enge
650032 Tarm Kær
650059 Vesterenge

Følgende er nyoprettede:


650091 Damsø Enge
650090 Damsø / Lundenæs marker
650072 Hedeby marker
650071 Hestholm Midt
650081 Kalvholm
650092 Kvinthede marker
650080 Lønborggård, marker ved
650070 Skænken Sø
650093 Votkær marker


Følgende har fået nyt navn:


650068 Albækkrog                                      ændret til        Albæk Fælled
650037 Amholmbroen                                 ændret til         Hestholm Syd
650045 Amholt Bro                                     ændret til         Amholm
655140 Bøel                                               ændret til        Bøel Enge og Marker
650035 Enggård Pumpestation SØ                ændret til        Hestholm Slyngen
650038 Hestholm P-plads                            ændret til        Hestholm Nord
650051 Høje Sande fra Skaven                     ændret til        Høje Sande, vandområde
650057 Kryds ved Holtervej                          ændret til        Holter
650047 Læhegn v/Præstholm                       ændret til         Præstholm
650036 Lønborg Borgbanke                          ændret til        Øster Enge
650048 Lønborggård, dige ved                     ændret til         Lønborggård / Stavsholm
650062 Omme Å/Bro                                   ændret til        Stoustrup Enge
650049 Poldene                                          ændret til        Poldene Skjern Å
650052 Rahbed Falbækvej                           ændret til         Falbækvej marker
650041 Rensningsanlæg                              ændret til        Hestholm, Øster
650042 Skjern Camping                               ændret til        Skjern Birk
669042 Skjern Å-Munding                             ændret til        Skjern Å Delta
669046 Skjernå, Skjern-Borris                       ændret til        Albæk Bro-Borris, enge ved
669061 Stoustrup Engvej                              ændret til        Stoustrup marker


Følgende lokaliteter er blevet lukket. Der kan ikke længere indtastes på disse, men man kan stadig søge på såvel nummer som navn, og få vist tidligere observationer:


669370 Albæk
650067 Albæk Bro/Fælled
650069 Dige v/Damsø
650039 Dige v/Hedebyvej
650066 Fandens Eng
650056 Fugletårn v/Fuglsang
669140 Fælled mose
650040 Ganer Å Grødeopsamlingsplads
650064 Gjaldbæk Bro
650033 Grødeopsamlingsplads
650053 Grønæltevej Falbekvej
669180 Hestholm
650046 Hestholm Vest
650063 Kodbøl P-plads
650054 Langkær Mærksvej
669041 Poldene v/Skjern Å munding
650034 Poul Jensen v/Engholm
650044 P-plads v/træbro
650058 Pumpehus, øst for A11
650055 Pumpestation Nord
650043 Skjern Bådehavn
669270 Skjern Plantage
669030 Skjern Å og Enge og Munding
669040 Skjern Å og Å-dal
655410 Stovstrup