Boligbirding 2019 – Skal du være med?

Som skrevet i seneste nyhedsbrev har DOF-Vestsjælland indbudt medlemmer i DOFs lokalafdelinger til at deltage i en dyst, som går ud på at spotte flest forskellige fuglearter fra ens matrikel og konkurrencen er således meget lig "Mikrobirding", som vi kørte her i det vestjyske i 2009 og 2010

DOF Vestsjælland foreslår, at vi konkurrerer i 6 måneder, da den udvidede periode betyder, at vi har mulighed for at sætte fokus på ankomsten af alle vores almindelige trækfuglearter. Da vores boliger ligger mere eller mindre tilfældigt – set i et fugleperspektiv - må man formode, at ankomstdatoerne hos de enkelte deltagere mere afspejler ankomsten af de store masser frem for de få enkelte første pionerer, der altid bliver omtalt i vores diverse medier.


Det er også interessant at se, om ankomstdatoerne i Boligbirding kunne afspejle geografiske forskelle?


         


DOF-Vestsjælland har ligeledes fastsat et sæt regler for konkurrencen, som gælder for alle deltagere og de kan læses herunder:


Boligbirding løber fra og med 1. januar til og med 30. juni 2019 og dækker hele landet.


Reglerne for deltagelse er som følger:


1. Observationerne skal indtastes i DOFbasen.

2. Observationerne skal foretages fra boligen. Det inkluderer observationer foretaget i omgivelser nær boligen som fra haven, fra gårdspladsen eller fra altanen. Eneste krav er, at når du registrerer en fugl (art), skal du være på din matrikel.

3. Fuglene kan både ses eller høres.

4. Der må både benyttes kikkert og teleskop.

5. Der må gerne fodres.

6. En art tæller kun en gang, selv om der ses forskellige racer. Altså er eksempelvis sydlig og nordlig Halemejse kun én art, og sp. registreringer tæller ikke.

7. I noten under Turens Data skal der skrives Boligbirding hver gang du registrerer en ny art i konkurrencen.

8. For hver ny art man ser eller hører, skal der i noten under art fortløbende indtastes B1, B2, B3. Som Gråspurv (B1), Solsort (B2), Stor Flagspætte (B3) osv. B står for Boligbirding og formålet er at lette optællingen. Du behøver kun at registrerede hver art en gang.

9. Har du udsigt over flere lokaliteter fra din bolig oprettes en tur for hver lokalitet, når du registrerer dine observationer. Ser man for eksempel ud mod Sorø Sø fra stuen skrives de observationer i turens data som lokalitet Sorø Sø, og ser man ud over Sorø By fra køkkenet, så skrives de observationer i turens data som lokalitet Sorø By. Og der skal stadig skrives Boligbirding og fortløbende tal for de nyregistrerede arter.

10. Du kan komme i konkurrencen i hele perioden, men jo før du kommer i gang jo flere arter er der mulighed for.

11. De sidste indtastninger skal være foretaget senest den 10. juli.


Ved tilmelding skal oplyses:

1. Navn
2. DOFbase obsevatørkode, det er den du bruger, når du logger på, for eksempel som 6971LH
3. Adresse eller i hvert fald postnummer


Tilmelding sker pr. E-mail til Lars Holm Hansen


Deltagerne er velkomne til at få hjælp omkring brugen af DOFbasen hos de lokale DOFbase-koordinatorer.


Der vil med jævne mellemrum blive opdateret på DOF-Vestjyllands hjemmeside omkring den aktuelle stilling både lokalt og hvordan det går i forhold til de øvrige lokalafdelinger, hvor i hvert fald lokalafdelingerne i Vestsjælland og Nordsjælland indtil videre har publiceret konkurrencen på deres hjemmesider og har fået tilmeldinger.


Undertegnede har lovet at være kontaktperson i DOF-Vestjyllands område for konkurrencen og Håber at I synes det kan være interessant og spændende at deltage.


Da vi kørte "mikrobirding-konkurrencen" i Vestjylland, deltog omkring 30 deltagere hver af de to år. Kommer vi op i nærheden af det antal igen, kan vi raffinere og evt. konkurrere lidt i forhold til hvilken kommune man bor i etc., men det tager "vi hen ad vejen" og skulle der være spørgsmål, så send en e-mail.


At skulle holde øje med og få skrevet de forskellige fuglearter ned, der besøger ens matrikel og dem der flyver over eller høres er en anderledes og interessant måde at kigge fugle på, som tillige pirrer konkurrence-genet, så håber der er nogle i vores vestjyske lokalafdelinger, som gerne vil være med i denne konkurrence på fugle, ja, så få dig meldt til og noter og indtast dine iagttagelser jf. reglerne.


Vi ser frem til en spændende fugledyst. Smile


Lars HH