Vinterpunktælling 2018/2019

Så kom der brev fra DOFs punkttællingsgruppe, om at det er ved at være tid til den årlige "vinterpunkttælling" på rute ID 267, som er talt hvert år siden 1996 og her kan du så læse et uddrag af brevet......

Kære fugletæller


Hermed fremsendes vejledningsmateriale og skemaer til brug for denne vinters punkttællinger. Dette brev udsendes til alle, der har deltaget i tællingerne inden for de sidste to år, samt dem, der har henvendt sig som interesserede deltagere til enten den lokale punkttællingskoordinator eller til Fuglenes Hus. Endvidere følger skemaer til dem, der har rapporteret via udfyldte skemaer. Skulle du have brug for yderligere skemaer, kan de rekvireres hos undertegnede.

På ovenstående label kan du se dit observatØr lD i DOFbasen (OID)samt din rutes lD nummer (RlD). Endvidere er det anført, hvilken dato du påbegyndte ruten samt første tælletidspunkt. Dette er vigtigt for dig i forhold til planlægningen af vinterens tælling. Husk, du kan flytte tælledatoe  +/- 7 dage i forhold til den første tælling.


Vintertid er lig med tælletid!

DOF udsender i år for 44. gang punkttællingsmateriale til landets vinterfugletællere. Dine tællinger indgår i det europæiske overvågningsprogram som ledes af European Bird Census Council, men der er endnu ikke så mange lande, der udfører lignende vinterpunkttællinger. Du kan læse mere om det europæiske overvågningsprogram på EBCC's hjemmeside  Forrige år udsendte EBCC en særlig rapport om de europæiske vinterfugletællinger; rapporten kan læses her 
I det danske punkttællingsprogram er vi meget taknemmelige for indsatsen fra de mange frivillige punkttællere, der trofast passer deres rute år efter år. Det er af ekstremt stor betydning, at ruterne optælles igen og igen, så det er afgørende, at du fortsætter med at tælle din rute så mange år som muligt, og at det sker i helt uændret form. Skulle du alligevel blive forhindret i at passe din rute i et år, må du endelig fortsætte året efter.


Hvad mon vi kan forvente af vinteren?

Hvor efteråret 2017 var præget af invasioner af flere arter finkefugle fra fjerne egne nord og øst for Danmark, er der endnu ikke i indeværende vinter tegn på lignende invasioner. Den eneste typiske punkttællingsart, som for tiden optræder i større antal end ellers, er stor flagspætte, så det bliver spændende at se, om dette kommer til at afspejle sig i vinterens punkttællinger. Hvis vinteren fortsætter så mildt som nu, vil det desuden give sig udslag i flere isfugle, gærdesmutter og rødhalse m.fl. arter, som normalt overvintrer herhjemme i pæne antal.Her primo december mangler Kvækerfinken i stor stil i det danske vinterlandskab. Vi ved, at antallet af besøgende kvækerfinker svinger meget fra år til år afhængigt af ungeproduktion og mængden af bog, så dette kan være årsagen til at der ikke er mange indrapporteret i DOFbasen. Vi forventer derfor ikke, at der bliver registreret særligt mange ude på punktællingsruterne.

Nye punkttællingssruter

Vi har en ganske'god dækning af punkttællingsruter i det meste af landet, men nogle få egne er stadig ringere dækket end resten. På kortet herunder kan du se, hvor der blev talt sidste vinter og dermed også, hvor der særligt er behov for nye ruter/deltagere. Har du selv lyst til at oprette yderligere en punkttællingsrute i et område, som endnu ikke er dækket, eller kender du en, som måske kunne tænke sig at blive punkttæller, vilvi meget gerne hørefra dig. Husk altid at sende et kort til os med de enkelte punkter indtegnet på din nye rute. 

I alle lokalafdelinger er der områder helt uden tællinger; det kunne vi ønske os, blev bedre. Særligt i Himmerland, Thy og de centrale dele af det sydlige Jylland samt på Lolland og Falster mangler der fortsat punkttællingsruter. Så det ville være meget dejligt, hvis du kunne hjælpe med at skaffe deltagere i disse områder. Er du ny deltager, eller ønsker du at oprette yderligere en rute, er det vigtigt, at du lægger ruten ud, så du kan overkomme at gennemføre den år efter år. Er du i tvivl om, det er overkommeligt for dig, så vælg hellere en kort rute med 70-72 punkter end en lang med 20. Du kan læse nærmere her, men vi vejleder selvfølgelig også gerne, hvis du er tvivl om noget.


Rapporter til tiden og vind en præmie.

For at inspirere alle til at indberette rettidigt trækker vi igen i år lod om tre gavekort til Naturbutikken. Deadline for rettidig indsendelse og for at deltage i lodtrækningen er 15. februar 2019. Vinderne fra ynglefugletællingerne 2018 blev Steven Kadin, lvo Petersen og Frede Nielsen.Tak for din indsats med dette års punkttællinger og god fornøjelse med 20191Med venlig hilsen,Thomas Vikstrøm, Charlotte M. Moshøj og Michael Fink / 33283821  


Husk:

  • Som altid er det vigtigt, at du udfører tællingen på samme måde hvert år, dvs. på stort set samme tidspunkt på dagen og året og under tilsvarende (gode) vejrforhold. Hvis du har en rute i forvejen, er dato og starttidspunkt første år angivet ved dit rutenummer øverst på dette brev. Dato må ændres op til syv dage i hver retning og starttidspunkt op til 1/2 time. 
  • Hvis du ændrer i antallet af punkter eller i rutens forløb, vil ruten blive betragtet som ny og få tildelt nyt rutenummer. Spørg, hvis du er i tvivl' 
  • Selvom du tæller på den samme rute vinter og sommer, betragtes tællingerne som uafhængige, og de to tællinger vil således også have hvert sit rutenummer. 
  • på dofbasen kan du se, hvilke af dine ruter vi har oplysninger på. Skulle det alligevel være sket for dig, at du har optalt din rute, men glemt at rapportere data, må du meget gerne indtaste data eller indsende skemaet til os - selv for gamle tællinger. 
  • Vi vil gøre en ekstra indsats i det kommende år for at sikre, at vi har kort på alle ruter. Hvis du ikke allerede har indsendt et kort over din rute, er det vigtigt, at du indsender et kort med rute og punkter indtegnet. Hver punkt på kortet skal angives med punktnummer. Husk at skriv rutens navn og rutenummer (RlD), når du indsender. Kontakt os, hvis du har brug for hjælp. 
  • Vil du vide mere om punkttællingerne