Årets Ornitologiske Oplevelser - 4.12.2018

Cirka 70 deltagere i "Årets ornitologiske oplevelser" i Aulum d. 4. december fik godt et par timers indlæg fra 7 forskellige lokale ornitter, som hver især fortalte og viste foto fra gode fugleoplevelser fra året der gik.


      Agner Svenstrup fortalte om fugleture til Færøerne i flere omgange og i særdeleshed en tur her i 2018, hvor han bl.a. fortalte at flere af de færøske fuglebestande ikke har det så godt, eksempel vis Lunden.


Lene Ørskov berettede om tur med overnatning til Skagen fuglestation, hvilket kan anbefales og endvidere en besøg i midt Skåne i nærheden af de store søer, samt forskellige fine foto´s fra det øvrige land, bl.a. af Jagtfalk fra Holmsland.


Ole Amstrup fortalte om Kortnæbbet gås, som jo også smykker lokalafdelingens logo. Ole tæller i forbindelse med sit arbejde bl.a. de kortnæbbede gæs og hvad aflæsning af halsringe kan give af historier og opfordrede til at registre aflæsninger af gæs.
D
e seneste år har nogle gæssene også fået radiosender på og det har vist en meget overraskende ting, idet nogle Kortnæbbede ikke flyver til Svalbard, men til Novaya Zemlya og yngler i stedet. Ole viste også foto fra Danmark.


Egon Østergaard tog os med til Svartinge dal, Bornholm hvor Fugleværnsfonden indviede deres seneste reservat i april. Herefter en tur til bl.a. Skagen, Runde, Norge med Kjover og Havørn og herefter en stribe fotos fra det spændende fugle land – Sydafrika.


Lars HH tog deltagerne med på en 4-dags tur til de danske Sydhavsøer, med Møn som mål. Møn har en ganske anderledes natur end vi er vant til og fin natur og forskellige lokaliteter blev besøgt, bl.a. Høvblege, Jydelejet, Nyord og slambassinerne ved Stege. På turen blev set 118 arter hvor de bedste var Rødhovedet and, Sort Glente, Silkehejre og adskillige Havørne.


Leif Novrup berettede en spændende historie om hannen i det lokale Fiskeørne par i Klosterheden. I foråret blev den fotograferet og det viste sig, at den havde ring om benet og kunne aflæses. Hannen var kommet langvejs fra, idet den i 2015 var født i en rede Wales i England, hvilket i luftlinje er omkring 900 kilometer og det er ret usædvanligt, at den slår sig ned så langt væk fra hjemegnen.


Allan Kjær Villesen viste fotos af nogle af de sjældne måger, der har været i det vestjyske i 2018, med Lattermåge og Bonapartemåge, som de sjældneste, men også meget store tal for Sorthovedet måge i Hanstholm var bemærkelsesværdig. Her foruden var der foto fra Harboøre tange og Stillehavslom i Skagen mm.