Mikrobirding - nyt

Så er vi for alvor kommet i gang med matrikelart konkurrencen! Indtil videre er der i alt 18 deltagere, som har indtastet observationer i DOF-basen, som heldigvis igen er fuldt funktionsdygtig. Ialt er der på nuværende tidspunkt iagttaget ikke mindre end 71 forskellige fuglearter rundt på deltagernes matrikler.

En hel række fuglearter er kun set på en matrikel, det drejer sig om følgende i ugens løb: Almindelig Ryle, Blishøne, Blå Kærhøg, Bramgås, Grønspætte, Gråsisken, Hvinand, Isfugl, Lille Lappedykker, Lille Skallesluger, Pibeand, Rødben, Sanglærke, Silkehale, Skovsneppe, Sortkrage, Stillits og Troldand.
Flere af disse arter indikerer, at vi har en deltager i konkurrencen med fjordudsigt og deraf mulighed for vandfugle, men lige meget hvor man bor, så kan alt ske, blot man husker, sommetider også, at kikke opad også.

Stillingen + sete fuglearter pr. 10.1. kan ses herunder:

http://www.dofvestjylland.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=119&Itemid=1

Flere har tilmeldt sig konkurrencen, men har ikke indtastet på Dof-basen endnu. I har nok talt, men for nogens vedkommend skyldes dette måske, at man som ny bruger af DOF-Basen, skal have lidt hjælp til at komme i gang.

Skriv en e-mail til lhh@edb.dk eller vores DOF-basekoordinator Ole C. Olesen oco@webspeed.dk - så skal vi prøve, at hjælpe jer i gang. En godt lille fif er at kikke dofbase maualen, som ligger under hjælp igennem og evt. skrive side 32 ud. Denne side er genvejstasterne, som er rare at have, når man indskriver sine data. 

Det ville være en lille hjælp til Mikrobird-konkurrence redaktøren, at når man får en ny art på sin matrikel, så lige at markere den, enten med et * eller skriv "ny".