DOF Vestjylland deltager i nationalparkprocessen

Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner genoptog for snart et par år siden processen med henblik på at få etableret en nationalpark Skjern Å.

Der holdes månedlige møder i Nationalparkudvalget og i Grøn Følgegruppe, hvor indhold og vision for nationalparken drøftes og de forskellige parter fremlægger deres ønsker og krav til en nationalpark.


Nationalparkudvalget består af 4 politikere, 3 udpegede organisationsrepræsentanter fra DN, Friluftsrådet og Landbruget samt 4 borgere.
DOF-Vestjylland forsøgte ligesom andre grønne organisationer uden held at få plads i Nationalparkudvalget. For at tilgodese os andre oprettede kommunerne Grøn Følgegruppe, hvor der sidder repræsentanter fra 17 natur-, erhvervs- og friluftsorganisationer.

Fra DOF-Vestjylland sidder Lars Holm Hansen og Marianne Linnemann i Grøn Følgegruppe.

Kommunerne er endnu ikke kommet med forslag til en afgrænsning. For DOF-Vestjylland er det helt afgørende at de tre Natura 2000 områder som et minimum indgår dvs. Borris Hede, Skjern Enge og størsteparten af Ringkøbing Fjord med Nymindestrømmen og Tipperhalvøen.
I december 2017 formulerede DOF –Vestjylland og DN Ringkøbing i fællesskab vores ønsker og krav til en kommende nationalpark Skjern Å. Se vores holdninger her


Du kan følge med i nationalparkprocessen på Nationalparkens hjemmeside og på  deres facebook side