Seniorturen Nissum fjord rundt den 15. november.

Endelig var der lovet solskin ! og det fik vi også ved start og slut, men derimellem diset vejr med omkring 10 grader, hvilket er fint i november.

21 veloplagte doffere startede

ved kirken i Ulfborg Kirkeby, hvor alle biler fik udleveret deres walkietakies, som vi havde stort udbytte af. Både til at finde vej og til at få oplysning om sete fugle. Et par spætmejser var ivrige på kirkegården og en sumpmejse blev Jakob Lind glad for endelig at se.


Første stop var engsøen ved Skærum Mølle set fra Vemb siden. Mange knopsvaner havde travlt med at få fjerene sat rigtigt. Desuden nogle hundrede overflyvende skarver samt mange pibeænder i søen. Desuden Lille Lappedykker og Spidsand han med sin lange hale.


Næste stop Gørding Tårnet viste straks blå kærhøg, vandrefalk og havørn. Vandrefalken var en overgang oppe at toppes med de to blå kærhøge. Ved Indfjorden var det diset, men nogle dobbeltbekkasiner blev det da til. Ved Krogshedetårnet viste en flot sølvhejre sig for os, men disen drillede stadig. En kop kaffe i det nye hus varmede op i det klamme vejr, og i skoven lunede det, da der var mange småfugle. Bl.a. dompap, fuglekonge, blåmejser og topmejser.


Et par stop ved klitvejen mod Thorsminde gav mange viber og hjejler, samt til vores overraskelse også et par sandløbere imellem rylerne. En spurvehøg fik det hele på vingerne. Tove og Karsten spottede også en havørn.


På molen ved Thorsminde så vi flere sandløbere, en stenvender og et par skærpibere. På havet flere flotte rødstrubede lommer i vinterdragt og 3 hunner af sortand. Desuden sæl og glimt af et marsvin.


I det flotte solskinsvejr indtog vi den velfortjente frokost ved stranden. Herefter gik turen sydover og tilbage til opsamlingstedet.


I alt blev det til en artsliste på hele 59 forskellige fugle.

Slet ikke så dårligt!


Tak til deltagerne for godt humør og ivrig deltagelse!Leif Novrup