Ekskursion til Bækbygård Strand og Vest Stadil Fjord 10. nov. 2018

På "YR" stod der, at regnen ville starte kl. 10 - og det begyndte først 10.03. Man kan da efterhånden ikke regne med noget. Men det betød, at vi 8 velpåklædte fuglekiggere havde 2 timer, der kunne bruges fornuftigt. Den første time ved havet. Vinden i SØ, så vi sad med frit udsyn til det rolige hav.


Der lå lidt Sortænder og Rødstrubede Lommer og nogle få lommer trak syd. 4 Rider kom i pæn afstand, og 3-4 Suler var stadig tilstede. En dværgmåge trak nord. Lidt Ederfugle trak også nord. Længere ude fløj nogle Alk/Lomvie, men de fortabte sig en smule i disen derude, enkelte kunne dog bestemmes til enten den ene eller anden art.


På turen ind til Jagthytten ved Vest Stadil Fjord stoppede vi op og kiggede på en Vandrefalk, der sad på marken. Vi fik at vide, at denne falk fornylig havde slået en Bramgås. Vi gik en lille tur langs granhegnet for at få lidt varme i kroppen. Fuglekonger, overflyvende Bramgæs og Hjejler, Vindrossel, Sjagger, og da vi nærmede os P-pladsen igen, en ISLOM!! Den kom flyvende nordfra og trak roligt mod SØ. Det var vist kun Allan og jeg, der så den. Vi stod lidt bøvlet bag granerne og fik den desværre kun set kortvarigt, men tilstrækkeligt til bestemmelse. Ved Hytten kaffe, med udsigt til Sangsvaner, Viber, Hjejleflokke, 2 Blå Kærhøge og en sen Rørhøg. 4 Kortnæbbede Gæs trak over og ligeledes 4 Blisgæs.


Ved 10.30 - tiden regnede det så meget, at vi besluttede at stoppe. Desværre, da der jo var fugle i området!


Tak til tålmodige og humørfyldte deltagere.


I alt blev det til 48 arter


Jens Ballegaard