Seniortur til Agger Tange 10.9.2018

På trods af en ikke helt optimal vejrudsigt, havde 16 seniorer valgt at følge med på turen til Agger Tange.

Vejret viste sig dog at blive rigtig fint med en hel del sol og lidt mere blæst end vi kunne have ønsket.


Efter velkomst ved Svanholm startede vi med at kigge på sælerne på de store sandbanker. Der var mange gråsæler som jo ellers ikke er så almindelige i Limfjorden. Af vadefugle var der storspove, alm og islandsk ryle, stenvender, hjejle, lille kobbersneppe og en enlig lysbuget knortegås.


          


Den sydlige lagune var rigtig fin med stor- og lille kobbersneppe, rørhøg og dværgfalk, grågås og bramgås, tinksmed, hvidklire, mudderklire og lille lappedykker.

På den lange mole ud i havet havde vi fine stenvendere, en islandsk ryle og en sandløber plus et par ederfugle og en splitterne.

          


Nu kaldte madpakken uimodståeligt på os og vi nød den og var klar til sidste del af turen Nordlig Lagune. Her havde vi store antal af knopsvaner, pibeænder, spidsænder, gråænder, krikænder og blishøns.


En god dag med 41 arter og som sædvanlig interesserede og dygtige deltagere incl en gæst fra hovedstaden.


Tak til alle for en fin tur!


Peder!