Seniorturen til Lille Vildmose blev en indholdsrig tur.

16 seniorer kørte kl. 8 fra Sevel til Lille Vildmose, hvor mindst endnu 16 seniorer ventede på os. Lige inden vi nåede det store brandtårn og seniorerne, blev vi taget imod af ca. 30 flyvende traner, der landede i mosen. En fin velkomst.

Vejret var godt med ca. 20 grader og overskyet.


En tur i det høje brandtårn gav flere rørhøge og traner, men også et par gamle flotte elge ret tæt på.
Vores nyindkøbte walkie-talkies blev nu uddelt og kom på sin prøve, da bil kortegen var på hele 17 biler. De viste sig at fungere til alles tilfredshed og blev således indviet på denne tur.


På Hegnsvej var der ikke så mange fugle som de tidligere år, da de var flyttet til den nye Birkesø. Men et kuld ællinger med deres mor Troldand, en overflyvende havørn ad. og en ung hedehøg var noget af det bedste. Fra Høstemark tårnet sås to traner stå og pudse sig lige neden for, hvilket gjorde lykke. Men ingen kongeørne, hvilket måske skyldtes, at parret i Høstemark Skov ingen unger havde fået i år.

Frokosten blev indtaget ved den nye store Birkesø, hvor flere ikke i første omgang havde tid til at spise, men hellere ville se på de mange fugle. Her var alt fra skestorke og sangsvaner over gæs og alle slags ænder til lappedykkere og vadere. Langt oppe over skoven sås to havørne sammen med en rørhøg. Særlig gjorde de gråstrubede lappedykkere og tinksmedene lykke hos nogle.


Sidste stop var Toftesø tårnet. Her var flotte røde stor kobbersneppe, grønbenet rørhøne og et par flotte kronhjorte synlige og kortvarigt et glimt af den unge kongeørn med en gammel i skovkanten ved Tofte skov. Men kun få så det.


Men da vi kl. 15 stod på parkeringspladsen og tog afsked med hinanden, kom pludselig en immature kongeørn lige hen over hovederne på os. Hvilket punktum for en god tur!


En stor tak til deltagerne for deres store iver og interesse.


Leif Novrup
turleder