Vadefugle-parade i Vest Stadil Fjord

Hele 19 vadefuglearter på én tur! Det kunne Jens Ballegaard bryste sig af, at deltagerne så på hans tur til Bækbygård Strand og Vest Stadil Fjord lørdag den 4. august 2018. De 12-14 deltagere (et par stykker kom til undervejs) fik fornøjelsen af en veritabel parade af vadefugle. Og det endda på en lokalitet, som ikke hidtil har været kendt som en vadefuglelokalitet.


Da vi samledes klokken 7 ved Bækbygård Strand, var det til en morgen med et tykt, gråt skylag og en jævn vind fra det, Jens kaldte "nordværst". Ikke den bedste vindretning for hav-obs. Og efter tre måneder med middelhavstemperaturer i Danmark til vores overraskelse heller ikke ligefrem strandvejr. Men deltagerne erklærede med muntert drilleri, at når det var Jens, der var guide, var de selvfølgelig klædt på til dårligt vejr. Senere ved Vest Stadil Fjord viste det sig, at der var en fordel ved det tykke skylag: Vi slap for varmeflimmer under det meste af turen. Mens vi ventede på at alle ankom, havde vi fornøjelsen af sortstrubet bynkefugl, digesvaler, tornirisk og en flok trækkende strandskader.


             


Obs'en ved havet viste sig nu ikke at være så værst. Vi så adskillige suler og splitterner, og flere gange så vi den art, flere af os havde set frem til at se på dette sted: Dværgterne, som vi både hørte og så flyvende hen over os, flyve over havet og stå på stranden. Desuden havterne og lille regnspove samt de forventede måger: Svartbag, sølvmåge, sildemåge, hættemåge samt skarv og sortænder. Efter 45 minutter her kørte vi til Vest Stadil Fjord. På vejen gjorde vi et stop på Skelmosevej, hvor vi på markerne så omkring 100 hjejler samt viber og lille regnspove. På banke i Vest Stadil Fjord sås som det mest markante 38 skestorke.


Den langvarige tørke har ført det gode med sig, at vandstanden i Vest Stadil Fjord er usædvanlig lav, så lav, at der er skabt store mudder- og stenbanker. Et eldorado for vadefugle – og ornitologer. Før vi kastede teleskoperne på dem, måtte vi dog lige nyde kaffen ved hytten. Her fik vi allerede en forsmag i form af overflyvende vadefugle: Hvidklire, svaleklire, tinksmed og brushøns.


              


Nede i vandkanten er rørene nedtrampet, sådan at der er skabt en stor "platform", så der var plads til os alle med teleskoper. Her strøg digesvalerne omkring os og over vandfladen i mængder som var det en myggesværm. Herfra kunne vi til vores store fryd nyde synet af talrige vadefuglearter, som vi hjalp hinanden med at finde og bestemme: dobbelt bekkasin, lille præstekrave, mudderklire, tinksmed, Temmincksryle, krumnæbbet ryle, rødben, dværgryle og alm. ryle. Dertil blandt andet fem traner, overflyvende grågæs og fjordterne. Fiskehejrerne havde kronede dage. Det var let for dem at fange fisk i det lave vand. Vi så én, der var lige ved at kløjs i en stor brasen. Men det lykkedes hejren at sluge den. Vi kunne formelig følge fiskens vej ned gennem hejrens hals.


Mange havde håbet på stribet ryle, som er set ved Vest Stadil Fjord gennem de seneste dage. Mens vi stod i vandkanten, fik Jens en melding om, at der var stribet ryle på banken, hvor vi havde set skestorke tidligere. Derfor afrundede Jens turen med, at vi igen kørte vestpå ad Skelmosevej for at kigge på den banke og dens omgivelser igen. Men på det tidspunkt var solen ved at bryde gennem skyerne og varmeflimmer forhindre os at se de små fugle. I stedet kunne vi glæde os over skestorkene og en blisgås på banken, en overflyvende stenvender og to unge rørhøge, der gav flyveopvisning lige foran os. Turen blev afsluttet klokken 11. I alt så vi 58 arter.


Jonna Odgaard