Tårnenes dag 2018

Lørdag d. 5. maj indbyder DOF-Vestjylland alle der har lyst, at deltage i landskampen "Tårnenes dag". Konkurrencen går ud på at se flest mulige fuglearter fra et fugletårn eller udsigtspunkt mellem kl. 5.00 og kl. 13.00 den pågældende dato.

Konkurrence er landsdækkende og afholdes for 13. gang i Danmark, hvor vi de seneste tre år tillige har deltaget i en nordisk landskamp med deltagere fra Finland, Sverige.

Konkurrencen har nogle regler, men den vigtigste er den første, som siger at ”Tårnenes dag” er en konkurrence, som har til formål at udbrede interessen for fugle og natur, samt give deltagerne og besøgende en spændende dag.


Sidste års landskamp

Knap 420 tårne deltog i 2017 udgaven af konkurrencen og Finland, som også er opfinder af konkurrencen havde over 320 deltagende tårne, mens Sverige havde rekord deltagelse med 74 tårne og her i Danmark var 19 deltagere med.

2 tårne i Finland og 1 i Sverige vandt sidste års konkurrence med 107 forskellige fuglearter. 10 tårne i alt i de 3 lande observerede 100 arter elle mere fra deres fugletårne i de 8 timer konkurrencen varede.Konkurrencen i Vestjylland


Vestjylland har deltaget i konkurrencen alle år siden opstarten af konkurrencen i Danmark i 2006 og hvert år har vi haft mellem 1 og 4 tårne med.

Sidste år deltog 2 hold i ”Tårnenes dag” i Vestjylland:


Geddal enge

 
Har været deltagere i ”Tårnenes dag” i alt 11 gange og har også tilmeldt sig her i 2018.

Geddal enge er altid garant for en del fuglearter og antallet har igennem årene ligget mellem 65 og 81 hvilket man må sige er ganske flot.

Sidste år blev det til 70 arter her.


Vest Stadil fjord


”Tårnet”, som her udgøres af Bjerg Thomsens hytte og arealet lige rundt omkring er med for 11. gang og også deltager i 2018

Vejret var rigtig godt sidste år, hvilket resulterede i vestjysk rekord for Tårnenes dag med hele 95 forskellige fuglearter, hvilket er et antal, som i konkurrencens 13 år kun er overgået af Skagen, som har DK-rekorden med 108 arter observeret i 2016.


                     Tårnenes dag starter kl. 5.00 og her ses de, som var med fra starten sidste år og især i de første timer bliver der set mange "nye" arter.


Skal vi have flere tårne med i Vestjylland i år?


DOF-Vestjylland betaler forplejningen i ”tårnene” på konkurrencedagen til tårne i vores område.  Vi arrangerer ligeledes en ringegruppe mellem de lokale tårne og alle som har lyst at hjælpe er meget velkommen til at komme de respektive steder og hjælpe til eller besøge os og se hvordan konkurrencen forløber.


Indbydelsen til ”Tårnenes dag” ligger på Facebook siden af samme navn.

Regler o.lign kan også ses her og spørgsmål og tilmeldeing sendes til e-mail taarnenes dag

Her kan læses om arrangementet i 2017Tilmelding:


Fremsend tilmelding på E-mail adressen: taarnenes dag


Vi vil gerne have flg. oplysninger:

  • Tårnets navn:
  • Evt. Holdnavn:
  • Kontaktperson og evt. yderligere deltagere på holdet:
  • Kontakt E-mail:

Vi håber i vil læse reglerne, som gælder for alle 3 lande godt igennem og leve op til dem. 

Deltagene hold skal tilmelde sig via ovennævnte e-mail adresse, og vil inden konkurrence dagen få tilsendt et afkrydsningsark med fuglenavne påtrykt, som kan bruges i tårnet og når konkurrencen er færdig kan sammentælling i excel-arket ske, ved at skrive et ”1” tal udfor fuglearten og når arket er udfyldt (tæller selv automatisk sammen), fremsendes det til arrangørerne.

Håber du fik lyst til at være med – få samlet et hold!


Med Venlig hilsen

DOF-Vestjylland