Ekskursion til Sdr Vosborg Hede og Lilleå 14. april 2018.

Trane, Fiskeørn og Isfugl var nogle af de gode arter, der viste sig for de 22 deltagere på denne smukke forårsdag. Spætmejsen bød velkommen ved Thorsted Kirke og på turen ad støvede veje til Sdr Vosborg Hede viste der sig drosler, både Solsort, Sang og Misteldrossel og Bjørn så et glimt af en Ringdrossel.


På den ca 4 km lange fine gåtur rundt på det gamle urfuglereservat fandt vi Sortstrubet Bynkefugl, Gransanger, Tornirisk og pludselig kom en Fiskeørn trækkende forbi. Også en flyvende Trane lod sig se. Der blev her tid til lidt snak om botanik og historier om heden og de særprægede indlandsklitter. Kaffepause med udsigt til en spankulerende Trane.


                                


Folk begyndte efterhånden at lægge den tykke vinterfrakke, og ved Fuglsang Bro havde temperaturen sneget sig op på ca 18 grader. Langs Lilleåen Stor Flagspætte, Dompap, Rørspurv, Dobbeltbekkasin og 2 Isfugle, sikkert ved yngleplads. Bjørn så ikke Isfuglene, da han havde travlt med af fotografere bævergnav. Over skoven kredsede Musvåger og her blev en falk spottet. Den kom nærmere og trak ind over os – i modlys, men Lærkefalk! En tidlig observation, og sjælden i Vestjylland. Frokost ved broen, hvor nogle ligefrem sad i skjorteærmer. Turen gik videre mod Vind Kirke og ad vejen mod Råsted. Undervejs her en fin Ravn og igen Sortstrubet Bynkefugl. Vi forventede at se Krondyr på den sædvanlige mark, men denne var tom i dag. En Lille gåtur ved Gosmer med en meget lys Musvåge afsluttede en hyggelig tur med humørfyldte deltagere – den rødlige plet i kanten af skoven langt borte var ikke Rød Glente, men en flækket træstamme!

I alt 47 arter. Med Fiskeørn som "Dagens Fugl".

Jens Ballegaard.