Punkttællingskursus i Vestjylland

Atlas III projektet er færdigt og mange har nydt at være med her og bl.a. stiftet kendskab med Time-Tælle-Turene, så derfor vil vi i DOF-Vestjylland slå et slag for, at flere går i gang med Punkttælling og derved er med til at bidrage til vigtig viden om fuglene.

.... Og derfor vil DOF Vestjylland gerne invitere til møde/kursus om punkttællinger Smile


DOFs punkttællinger er den vigtigste (og i mange tilfælde den eneste) overvågning i Danmark af de almindelige fuglearter og grundet den lange ubrudte årrække, siden opstarten af punkttællingsprogrammet i 1975, ligger der en helt unik viden i resultaterne, som bl.a. kan påvise, at flere af vore trækfuglearter går tilbage og endda at arter, som overvintrer i bestemte områder af Afrika, har det værre end andre og ligeså, at en lang række fuglearter i landbrugslandet er gået meget tilbage igennem de seneste 40 år.


                   

  
Der er 2 typer punkttællinger, dels en "ynglefugle-punkttælling", som skal tælles i perioden mellem 1. maj og 15. juni og dels en "vinterpunkt-tælling, hvor tælle perioden er fra 1. december til 15. januar. Man bestemmer selv om man vil være med i foråret eller om vinteren eller begge dele.

I alt har der i de seneste år været mellem 330 og 350 yngletællingsruter i Danmark og tilsvarende små 300 vinterruter og af disse er henholdsvis knap 30 yngle- og ca. 25 vinterpunkttællinger foretaget i Vestjylland og som det kan ses på nedenstående kort, er der adskillige områder hvor der fint er plads til adskillige flere tællere og ruter.
DOF-Vestjylland synes det er vigtigt, at vi får nye tællere i gang og derfor har vi arrangeret et møde/kursus om arbejdet med punkttælling og at nogle af ruterne i Vestjylland er talt hvert år i mere end 30 år indikerer jo også, at de som er med, synes at det giver god mening at deltage og derved bidrage med struktureret viden, som kan bruges og samtidig følge med i hvordan det går med fuglene på sin helt egen rute, samt ikke at forglemme, at man får frisk luft og god motion tillige.


Synes du, det kunne være interessant at høre mere om punkttælling, så tilbyder vi derfor kurset 2 steder på to forskellige dage, for at tilgodese flest mulig.


Tirsdag d. 17. april på Skovlund Naturskole , Nybovej 28, 7500 Holstebro - kl. 17.30

Onsdag d. 25. april på Harrild hede Naturcenter , Fasterholtvej 36, 7330 Brande - kl. 17.30


Programpunkterne for de 2 aftener, ser således ud:


• Oplæg og instruktion/vejl edning i hvordan man vælger en punkttællingsrute og optæller den!
• Punkttælling og de resultater der kommer ud af det!
• Hvordan indtegner man sin tælle-rute
• Praktisk "punkttælling" i felten i hold/grupper.
• Forplejning


Læs mere om Punkttælling 


Vi håber du har lyst til at vide mere om "punkttælling" og glæder os til at se dig, på en af de 2 kursusaftener i uge 16 og 17.

Vi håber både nye tællere og nogle af jer, som allerede har en punkttællingsrute i forvejen, møder op, idet vi på den måde ved fælles indsats kan få interesserede nye tællere "klædt bedst" muligt på til opgaven og få snakket om de spørgsmål som dukker op.

Mødearrangører: Kirsten Henriksen, Agner Svenstrup, Hans Rasmussen, Lars Holm Hansen,


Tilmelding er ikke absolut nødvendig, men hvis du ved, at du kommer, vil det af hensyn til forplejningen være en stor fordel for arrangørerne. Du kan ringe, eller sende sms/e-mail til Lars Holm Hansen - Tlf. 2296 1317 indtil et par dage før og oplys, hvilket af kurserne du deltager på.


Bestyrelsen – DOF-Vestjylland