Ulve-informationsmøde og udstilling

Debatten om ulve har været intens, siden ulven genindvandrede i Jylland i 2012 og især efter at en ulveflok har etableret sig i Vestjylland.

I DN Ringkøbing-Skjern har vi indtryk af, at mange mennesker mangler viden om ulve. Derfor inviterer vi til et informationsmøde om ulve. Det er altså ikke et debatmøde. Det er et møde, der har til formål at formidle viden om ulve. Efter tre oplæg

vil der være mulighed for spørgsmål til oplægsholderne.

                            
                              DN-Ringkøbing-Skjern


Naturplanlægger Lasse Jensen, Miljøstyrelsen, vil fortælle om forvaltningsplanen for ulv, herunder blandt andet om ulves fødevalg og ulves farlighed for mennesker. Desuden fortæller han om erstatningen til husdyrejere, der mister dyr til ulve og om tilskud til ulvesikre hegn.


Vildtkonsulent Jens Henrik Jakobsen, Naturstyrelsen
Vestjylland, vil fortælle, hvad der sker, når Naturstyrelsen bliver kontaktet af husdyrejere om muligt ulveangreb og om rådgivningen om ulvesikre hegn.


Leif Meldgaard, Ringkøbing,
vil fortælle om sit arbejde med at opsætte kameraer i Vestjylland for ulveforskerne og indsamle materiale til DNA-bestemmelse samt vise billeder af ulvespor og ulveekskrementer, sådan at deltagerne selv kan kigge efter spor af ulv, når de er på tur.


Ulve-udstilling: DN's nye udstilling om ulve bestående af en udstoppet ulv, et banner, podcasts om ulve samt DN's nye ulvepjece vil stå i Rådhushallen fra kl. 11-17. Derefter vil ulve-udstillingen kunne ses i Ringkøbing Bibliotek indtil påske.


Tidspunkt:
Lørdag den 17. marts. Informationsmødet kl. 14- ca. 15,45. Ulveudstilling fra kl. 11-17.
Mødested: Rådhushallen i Ringkøbing, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing.


Ingen tilmelding.

Deltagelse gratis.