Kom til Ørnens dag i Skjern enge - 25 februar

Søndag d. 25 februar mellem kl. 10.00 – 14.00 afholdes Ørnens dag i Skjern enge. Vore lokale ornitologer står i Hestholm tårnet mellem Skjern og Lønborg og har teleskoperne klar.

Arrangementet ”Ørnens dag” er et landsdækkende arrangement, som afvikles på cirka 20 destinationer i Danmark og i DOF-Vestjyllands område er der i år mulighed ved Skjern enge,


men også ved Filsø, står DOF-Sydvestjylland for et lignende arrangement + at DOF-Østjylland afvikler Ørnens dag på en grænselokalitet, nemlig ved Bølling sø´s østside. På hovedforeningens hjemmeside kan du se alle steder hvor der bliver vist ørne frem d. 25. februar.          


Der er rimelig god chance for at se Havørn på turlokaliteterne og arten har jo i en længere årrække ynglet ved eksempelvis Skjern enge, hvor det lokale par sidste år fik 2 unger på vingerne. I efteråret blev der set op til 5 Havørne i engene.


Det går fint for ørnene i Danmark og ved den seneste ørnetælling sidste weekend i januar blev der talt 375 Havørne og 11 Kongeørne, så det er bestemt ikke så sjældent at spotte en ørn i det danske landskab, som det var tidligere.


I DOF-Basen kan du se Havørne indtastningerne her og dermed se, hvor det er bedst at lede efter ørnene her i Vestjylland.


Kontaktperson Skjern enge: Børge Vistisen, tlf. 3082 1719 eller email