Vinterfugle i frost ved hav og fjord

Vejrlige udfordringer hører med, når Jens Ballegaard inviterer på seniortur. Det bliver han drillet en del med af sine trofaste turdeltagere, som dog altid møder op alligevel. Vejret på seniorturen torsdag den 18. januar til Nissum Fjord var dog usædvanligt godt: Tørvejr, omkring frysepunktet og hvad der er ret usædvanligt ved Vesterhavet næsten vindstille. Den vejrlige udfordring mødte deltagerne på vej til mødestedet ved Husby Kirke, idet Klitvejen var ekstrem glat. Der måtte køres i sneglefart. Men alle 13 deltagere nåede frem i god behold.


Naturligvis blev der obs'et, mens vi ventede på, at alle blev samlet kl. 9. Jens udpegede – som vanligt – en overflyvende fugl, straks han var stået ud af bilen: Ringdue i parringsflugt. Og dernæst en skrigende musvåge, hvorefter han konkluderede: "Det er forår!" Det er det naturligvis også i fuglenes verden. Men sneen på parkeringspladsen knasede nu under vore støvler. Før vi forlod Husby Kirke kunne vi føje spætmejse, ravn, gråkrage og en gåseflok i det fjerne til artslisten.


Første stop var Torsminde Havn, hvor vi parkerede sydligst i fiskerihavnen og gik på diget til havneløbet. Straks vi kom op på diget, sås sølvmåge, stormmåge og ederfugl. Da vi fik stillet teleskoperne op lidt nærmere havnen, sås tre sandløbere, først på stranden, dernæst i flugt. Lidt længere fremme fandt Carsten straks sortgrå ryler, der pilede rundt og puttede sig mellem molens store bloksten. Senere så vi flere gange en flok på 18. Langt ude sås sortænder og nærmere kysten tre sydgående rødstrubet lom. Skærpiber og svartbag blev det også til. Netop da vi var på vej derfra, kom en af dagens bedste observationer: Fire overflyvende snespurve.


               


Jens plan var – efter kaffen – at køre op ad Bøvling Klit med et par stop undervejs for at slutte af på pumpestationen ved Nissum Fjords nordende. Men bortset fra en del flokke af sjaggere og nogle knopsvaner og blishøns, var der ikke meget fugl på klitten. Desuden var en tåge drevet ind over fjorden, så sigtet var ikke det bedste. Derfor blev der ikke stoppet på Klitvejen, og forventningerne var ikke store, da vi drejede ned mod pumpestationen. Men netop dér så vi viber, og da vi kom op på pumpestationen, fik vi dagens højdepunkter: En gammel havørn blev spottet på en tange ud i fjorden og lettede, netop da vi fokuserede på den, og en odder tog sig en svømmetur i fjorden samme sted. Sangsvaner lod sig høre hele tiden, syv i luften, endnu flere på markerne i det fjerne. En stor flok skarver fløj over os i flot V-formation. I kanalen sås rørhøne og lille lappedykker. Jens havde stillet os fjeldvåge i udsigt og alle undersøgte hver eneste musvåge grundigt uden held. Men netop som vi havde opgivet denne art, så vi på vej sydpå ad Klitvejen den flotteste fjeldvåge, der lettede fra en pæl og viste os sit brede, hvide halebånd.


                


Da Jens afsluttede turen klokken 12 ved Torsminde havns nordlige mole, udtrykte Bjørn Møller vist alle deltageres mening om turen i disse ord: "Det har da været en fin tur, Jens." Hvorefter han med undren i stemmen i tilføjede: "Og det hverken regnede eller blæste!".


Totalt blev det til 36 arter.

Jonna Odgaard