Generalforsamling og Canada

Årets generalforsamling afholdes tirsdag d. 23. januar kl. 19.00 i Aulum fritidscenter jævnfør DOF-Vestjyllands vedtægter. Herunder dagsordenen for aftenen:


1. Valg af dirigent.

2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse

5. Valg til bestyrelsen

6. Valg af revisor

7. Forslag til beslutning.............. Efter selve generalforsamlingen tager Allan Kjær Villesen os med til Canada.


Allan skriver:

Vi er i Canada hvert andet år for at besøge vores datter og hendes familie. De bor i den nordligste ende af den store amerikanske prærie, og jeg vil gerne dele mine billeder og fortælle om mine oplevelser fra utallige småture rundt i nærområdet her.


            Cedersilkehale – en ret almindelig fugl i dette område.                                                                         Foto: Allan Kjær Villesen