DOF-basen og statistikken

DOF-basen er et meget vigtigt redskab til at registrere fuglearterne i Danmark og basen bliver brugt rigtig flittigt til indtastning af såvel de enkelte fuglearter, antal registrerede, lokalitet, fotodokumentation og bemærkninger i forbindelse med iagttagelsen.

Sammen med basen er der nogle gode søgefunktioner og


ligeså forskellige interessante statistikker, som man kan dvæle ved og denne lille artikel er lige netop taget udgangspunkt heri, med mest vinkel på Vestjylland.

DOF-basen har de seneste 7 år hvert år sat rekord i indtastninger af observationer og det ser ud til at 2017 igen bliver ny rekord, idet gennemsnittet af indtastede observationer pr. dag på nuværende tidspunkt ligger væsentlig over sidste år. Siden 2008 er der hvert år tastet mere end 1 million observationer ind og den bestående rekord fra 2016 er på 1.577.000 indtastninger.

I indeværende år har 2.381 brugere brugt basen og mange er særdeles flittige, idet godt 20 doffere rundt i landet har alene for i år indtastet mere end 10.000 observationer hver. Nogle er særdeles flittige til at skrive fugle observationer i notesbogen og efterfølgende indtaste observationerne i dofbasen - faldt over en af de hardcore fuglekiggere gennem rigtig mange år, som alene har bidraget med over 600.000 observationer, det er rigtig, rigtig mange timer ved tastaturet Wink

... og hvilke fuglearter tastes så mest, ja så ser TOP-10 således ud:


31367: Musvåge
27875: Grågås
23496: Gråand
23235: Ringdue
23075: Solsort
21273: Knopsvane
21104: Gråkrage
20991: Fiskehejre
20501: Gransanger
19041: Musvit


DOF-Basen - Vestjylland


I Vestjylland har 507 observatører bidraget til iagttagelserne her i 2017 og af dem er der pt. 14 dofbase brugere, som har tastet over 1000 observationer ind i år og brugeren med flest er tæt på 4000.Samlet set er der pt. Indtastet 53.169 observationer i det vestjyske i 2017 og her er rekorden med flest indtastede fra 2012, hvor der blev tastet 58.102 obs. Ind.

Udover over selve dofbase-modulet findes også et, hvor ynglepar kan registreres, men denne del er brugt mindre de senere år, hvor tingene er tastet i Atlas III projektet i stedet.
På listen over de lokaliteter i Danmark hvor der er registreret flest forskellige fuglearter er de højest rangerede i Vestjylland – Tipperne 304 arter (4), Vest Stadil fjord, 275 arter (11) og Harboøre tange 271 arter (12)


kommune niveau er det også vidt forskelligt hvor mange observationer der bliver tastet i de 6 vestjyske kommuner. I 2017 ser antallet af indtastninger for de enkelte således ud:

30895: Ringkøbing-Skjern
6729: Holstebro
6106: Herning
6009: Ikast-Brande
2861: Lemvig
903: Struer

Og på artsniveau således:

261: Ringkøbing-Skjern
220: Lemvig
219: Holstebro
175: Ikast-Brande
172: Herning
142: Struer


Antallet af indtastede observationer afspejler at kommuner, som eksempelvis Ringkøbing-Skjern har mere besøgte og større fuglelokaliteter, som i højere grad er kendte og derfor også bliver besøgt af ornitologer fra andre dele af landet, der indtaster deres observationer.lokalitetsniveau er de 10 mest tastede lokaliteter i Vestjylland i 2017 ind til nu:

5103: Værnengene
2455: Vest Stadil fjord
1504: Geddal enge
1429: Karstoft ådal øst for Blåhøj
1278: Falbækvej marker
1256: Bækbygård Strand
1128: Skjern enge
1099: Vester enge
1082: Bølling sø og områder omkr. søen
1040: Søby sø og omliggende brunkulslejerJo, der er rigtig mange muligheder for at finde forskellige oplysninger om fuglelivet i Danmark og Vestjylland i dofbasen. Det er også vigtigt, at man taster egne iagttagelser, således at den fortsat er et godt værktøj til at registrer fuglelivet, så man kan følge med i om bestande og arter trives.

DOF-Vestjylland er en af de landsdele, hvor der generelt bliver tastet mindst i dofbasen jf. skema i denne artikel, så derfor en opfordring til at taste dine iagttagelser af både almindelige observationer og ynglefugle skal hermed lyde. Er du endnu ikke bruger af dofbasen, men synes det kunne være interessant at bidrage, så kontakt en af lokalafdelingens 2 dofbase-koordinatorer.


DOF-basen indeholder samlet næsten 20 millioner observationer af fugle og der er et hav af muligheder for at fabrikere artikler om bestemte arter, artsgrupper, lokaliteter og meget andet, som har ens interesse i at undersøge noget om. Prøv at kig på de mange muligheder, som findes i basens søgeprogrammer og skulle det blive til en artikel eller artikelserie om fuglene i vort område modtager vi den gerne til opslag på DOF-Vestjyllands hjemmeside.