Sløruglen - ungerne flyver inden så længe

Sløruglen er en art, som kan være svær at finde hvis man deltager i Atlasprojektet og derfor kommer her en artikel med opfordring til at melde tilbage hvis du kender nogen, som har Slørugle på deres gård, så vi kan få dem registreret i Atlas III projektet, som kører på sidste år!

Sløruglen, som er en rigtig gård ugle, hvilket vil sige at den altid yngler indendørs herhjemme og oftest på kvæg ejendomme, hvor den bl.a. ynder at yngle i store redekasser opsat specielt til den.


Sløruglen er en rigtig flot fugl, som i Danmark yngler på nordgrænsen af sit udbredelses område, hvilket afføder at bestanden kan fluktuerer meget, idet en kold vinter med udbredt snedække giver den store problemer, da den så ikke kan finde sin føde – musene og grundet den ikke har så meget sul på kroppen, ja så dør de og vinteren 2009/2010, som var rigtig hård, reducerede således bestanden med 90 %. De 2 efterfølgende vintre var heller ikke optimale for arten og bestanden faldt i det vestjyske fra 50 par til under en håndfuld i de år.

Nu er bestanden på vej op igen efter nogle vintre, som har været mere gunstige for den og tillige har den en speciel egenskab, nemlig at den kan få helt op til 6 – 7 unger hvis der er gunstige forhold og sågar kan den som den eneste rovfugl i Danmark få 2 kuld på vingerne i samme kalenderår. 

Netop nu er første kuld ved at vokse sig store i redekasserne rundt omkring og bliver flyvefærdige henover de næste uger. 

I perioden fra 2000 – 2009 hængte DOF-Vestjylland ganske mange redekasser op i det vestjyske og ligeså har private selv ophængt sløruglekasser rundt omkring og derfor er vi ret overbevist om at nogle af dem er blevet beboet igen og derfor meget interesseret i at vide, hvis du har ynglende Slørugler boende på din ejendom.
En særlig grund til at vi netop her i 2017 meget gerne vil høre om Sløruglepar er, at det er sidste år i DOFs store fugleregistreringsprojekt "Atlas III", hvor hele Danmark er inddelt i kvadrater på 5 x 5 km, hvori mange lokale ornitologer har brugt mange timer på, at finde ud af hvor mange forskellige fuglearter der yngler i disse kvadrater. Alle fuglearter er ikke lige nemme at spotte og særligt uglerne kan være svære at få registreret, så derfor er vi meget interesseret i at få oplysninger fra eventuelle ugleværter rundt i landsdelen.


Sløruglen er indtil videre registreret som sikker ynglende i 17 kvadrater i Vestjylland i de seneste 4 år, mod kun 2 kvadrater i et tilsvarende projekt i perioden 1993-1996 og kun et sikkert par i første atlas projekt i starten af 70´erne.
På kommuneniveau er der registreret flest i Ringkøbing-Skjern kommune, idet 12 kvadrater af de i alt 17 sikre ligger her, mens der tilsvarende er 3 kvadrater i Holstebro og 2 i Herning kommuner.


                            
       Her oversigt fra atlas III projektet, hvor de grønne ... og her et kuld på 4 ringmærkede Slørugleunger
firkanter viser hvor der er registreret sikre Sløruglepar.Kan du forbedre vores projekt med oplysninger så kontakt gerne Lars Holm Hansen, som har fulgt uglerne, opsat redekasser og ringmærket en del Slørugler i Vestjylland gennem de sidste 25 år. Henvendelse kan ske på email til Lars Holm Hansen.


Sløruglekassen er en ret speciel redekasse, hvor byggemål kan ses her: