Kursus i bestemmelse af vadefugle, gæs, ænder og rovfugle 2017

I efteråret 2017 tilbyder DOF-Vestjylland igen kursus i bestemmelse, fænologi og levevis af vadefugle, gæs, ænder og rovfugle. Kurset strækker sig fra august til ultimo september og indbefatter 8 mødeaftener á 2 timer på onsdage samt 4 fire ture á ca. 3 timer på lørdage.

Kurset starter op 16.8 da Videbæk skole først starter op i uge 34 og vi har nået min. deltagerantallet Smile - men du kan også nå at være med !!

På kurset vil vi gennemgå de mest almindelige vadefugle, gæs, ænder og rovfugle, så du er godt rustet til efteråret.

Mødeaftener bliver på Videbæk Skole kl. 19-21 og ekskursionslokaliteterne bliver aftalt nærmere den første aften.

Prisen for deltagelse er 875 kr. Max 22 deltagere. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet på e-mail til Ole Amstrup
Kurset gennemføres ved min. 12 deltagere.

Kursusleder: Ole Amstrup

Dato for mødeaftener: 9/8, 16/8, 23/8, 30/8, 6/9, 13/9, 20/9, 27/9

Dato for ekskursioner: 19/8, 2/9, 16/9, 30/9