Fuglenes dag 2017

Omkring 180 personer besøgte vore 4 arrangementer - Fuglenes dag i Vestjylland søndag d. 28. maj, hvilket må siges at være et fint resultat på den sidste dag i Kristi Himmelfartsferien, hvor vejret viste sig fra sin bedste side.

Herunder kommer referat fra Hjerl hede - Skjern enge og Nr. Vosborg


Hjerl hede:

Det gik fint på Hjerl Hede.Vi var ca. 70 deltagere – kun få børn.

Vi havde alle de almindelige sangfugle, træløber, flere flotte rødstjerter, fine opvisninger af skovpiber, grågås ved præstegården på rede, sangdrossel der byggede rede og blishøne på rede, hvor de røde unger blev fodret med guldsmede.
Meget god stemning af glade og interesserede mennesker.

Leif Novrup


Skjern enge

20 forventningsfulde fugleinteresserede mødte op kl. 7 på p-pladsen ved Lønborggård til 1. del af Fuglenes Dag i Skjern Enge. Solen gjorde sig efterhånden fri af skyerne, og det blæste minimalt. Under Jens Hasagers vinger begav gruppen sig ind i den lille "bøgeskov", rundt i Lønborggårds Park og ud til diget, der adskiller Lønborggård fra Skjern Enge.

I løbet af knapt 2 timer blev der hørt og set 32 arter. Som en af deltagerne sagde lidt senere, da vi stod i Hestholmtårnet og bød på rundstykker: "Fantastisk oplevelse. Det værste er bare, at de synger i næbbet på hinanden, så de er svære at skelne fra hinanden".

Kl. 9 havde Tage og jeg stillet teleskoperne op i Hestholmtårnet og gjort rundstykker og basser klar. Næppe var vi blevet færdige, før bilerne trillede ind på p-pladsen. Godt 30 personer troppede op i fugletårnet med deres termokander. Efter en introduktion om udviklingen af fuglelivet i Skjern Enge, tog hovedparten med Tage ud til Skavenhus i håb om at se skestorke. 10-15 skestorke sås i vandet tæt på Høje Sande. I mens blev Poul-Erik, Erik og jeg i fugletårnet og tog mod folk, efterhånden som de dukkede op.

I løbet af dagen kiggede omkring 80 personer forbi heraf 8 børn. Børnene fik lært at kigge i teleskoper og så både svaner på rede, fiskehejrer og grågæs med unger. Tre af børnene fik farvelagt tegningen af viben, som Projekt Fugle Overalt havde lagt på hjemmesiden. Projektet har stillet billetter i udsigt til Givskud Dyrepark for tre heldige børnefamilier.

En havørn gik ned og kom ikke op igen, mens vi stod der. En enkelt rørhøg fløj op og svævede over rørene tæt på redepladsen. Et svanepar med to uger, 5-6 kuld grågæs hvoraf tre par grågæs med 18 unger svømmede omkring i en stor klump, en gråand-familie med 9 ællinger og en skeand med 2 – 3 unger, sås i Vesterenge. Her så vi også troldand, taffeland og gravand. En skestork landede tæt på fugletårnet. Der er meget vand i Hestholmsøen, så det meste fugleliv var i dag i Vesterenge. Tæt på så vi gul vipstjert. Selve Hestholmtårnet er blevet indtaget af en 8 – 10 landsvaler til stor glæde for de besøgende, som nød de flotte fugle tæt på. Svalerne lod sig ikke forstyrre af de mange mennesker. De fløj ind og ud af tårnet, nogle med redmateriale i næbbet, satte sig oppe på bjælkerne og kiggede på os.

Alt i alt en rigtig fin og hyggelig formiddag med besøg i nærheden af 100 mennesker. Folk var helt vilde med vibe-badget, ørne- og hejre badgene.

Marianne Linnemann


Nørre Vosborg

Rigtig fin morgen, hvor vejret viste sig fra sin allerbedste side.
Desværre var der totalt kun 14 mødt op da vi indledte rundturen omkring den gamle herregård Nr. Vosborg, men deltagerne fik en absolut godkendt tur, med mange fine fugle set og hørt.

Overaskende havde vi en syngende Huldue, som tillige lod sig se. Også Grå Fluesnapper og Træløber blev set ganske fornuftigt.

Mange Gærdesmutter sang rundt i det nærmest perfekte område for arten. Rødstjerten fik vi ikke set, men hørte den fint synge. Tornsanger, Munk, Havesanger, Gøg, Skovpiber, Misteldrossel og en del overflyvende Fiskehejrer og ikke at forglemme Stillits var med til at få vores fugleliste op på 45 forskellig arter.

Efter turen benyttede de fleste sig af morgenkaffe-tilbuddet i borgstuen på Nr. Vosborg

Lars Holm Hansen