Forårstur i Klosterheden

Lørdag den 13 maj d.å. fremmødte 10 DOF-ere ved Møllesøen i Klosterheden. Vejret var fint og godt
til spotning af fuglene.

En af deltagerne var mødt lidt før vi andre og havde set en Fiskeørn over søen. Medens vi ventede spottedes isfuglen på den anden side af søen ,hvor den fra en gren styrtdykkede efter fisk, som den forsvand med ind i tykningen , formentlig til reden. Den skinnede flot i solskinnet.


Sv.Aage Knudsen bød velkommen og vi startede med en tur langs søen og op ad åen. Her var der en sand kvidren af sangerne og droslerne. Ved åen var også en enkelt Mudderklire .

Det var forventet, at den Rødryggede Tornskade var ankommet, så vi kørte i 3 biler gennem skoven ud mod" Enebærheden". Undervejs gjorde vi holdt ved Fladhede og her sås bl.a. Tornirisk, Stenpikker, Rørspurv m.fl. ligesom en Tårnfalk fouragerede og satte sig i et fyrretræ, så vi rigtig kunne studere dens smukke fjerdragt. På vejen gjorde vi holdt og til deltagernes store fornøjelse så vi 2 Fiskeørne. Der spejdes efter Tornskader


Ved "Enebærheden" var ingen Tornskader at se, derimod sås gulspurv og Rødhals, ligesom en Vendehals lod sig høre i det fjerne.

Tilbage ved Møllesøen indtog vi de medbragte klemmer i 18 graders varme og alle var enige om, at det havde været en rigtig god tur. Ialt spottedes 22 arter.


Svend Aage Knudsen