Harboøre Tange og Thyborøn Havn – DOF-tur lørdag d. 8. februar 2020

Hele 25 deltagere var mødt frem ved Harboøre Kirke kl. 9, så selv om vi pakkede os sammen i lidt færre biler, var det en lang kortege af biler der kørte op ad Tangen mod Thyborøn.

Det var en kold dag med en frisk vind fra SSV – optakt til stormen søndag. Vejrudsigtens forudsigelser om tørvejr frem til 12-13 tiden holdt – de første stænk af regn kom ved 12:30 tiden lige da jeg havde afsluttet turen på ydermolen i Thyborøn.

Læs mere...

Ørnens dag - Skjern enge - 23.2.

Ørnens Dag er et landsdækkende arrangement. Kom ud og hjælp ornitologerne med at få øje på ørnene. Meget ofte ser vi havørnen svæve over Hestholmsøen. Vi står i fugleskjulet og har teleskoper med. Måske kan vi også være heldige at se en

Mødested ændret pga. vand og bliver i stedet Pumpestation nord, Langkærvej 11, 6900 Skjern!

Læs mere...

Aflæsning af halsbåndmærkede svaner

af Ole Olesen, Aulum

Der har hele vinteren været ret så mange sang- og pibesvaner i området omkring Aulum og Hodsager. Nogle af pibesvanerne er mærket med halsbånd med tal så store, at de kan aflæses på god afstand og for Egon Østergaard og mig er der gået lidt sport i at få aflæst så mange som mulig. Der er svaner med gule halsbånd og sorte tal og svaner med hvide halsbånd og sorte tal. De hvide halsbånd indeholder også en satellit-sender.

Læs mere...

Generalforsamling 2020 - referat + finale i fotokonkurrencen

DOF-Vestjyllands generalforsamling blev afholdt tirsdag den 28. januar 2020 i Aulum, med 35 fremmødte deltagere, der foruden selve generalforsamlingen efterfølgende valgte årets fuglefoto 2019 i Vestjylland.

Læs mere...

Beretning - 2019 - DOF-VJ

Endnu et år gået og 2019 var også afslutningen på et helt årti og vil derfor berette mest om det seneste år, men også hive enkelte ting frem fra 10-erne.

Når man sådan her midt i januar sidder lidt og tænker over hvad DOF-Vestjyllands årsberetning så skal indeholde denne gang og stilheden brydes af en syngende Ringdue og man kan se i sin notesbog, at det gjorde den også den 26. december på årets vinterpunkttælling og derved bliver man faktisk mindet om, at tingene her på vore breddegrader og mange andre steder på kloden ikke er, som de har været.


Læs mere...

Boligbirding 2020 - Januar status

Måske har du på dofbasen undret dig over, at der ud for flere fugle iagttagelser i notefeltet står Boligbirding – B1, B2 osv., men det er boligbirderne som der har tilmeldt sig konkurrencen af samme navn, der kører fra 1.1.2020 – 30.6.2020, der på den måde tæller de arter, som man ser omkring sin bolig/matrikel. Konkurrencen er landsdækkende med DOF-Vestsjælland, som tovholder.

Boligbirding har således været i gang en måned nu og denne artikel er en status på hvordan januar er gået, henholdsvis på landsplan og lokalt i Vestjylland.

Læs mere...

Boligbirding 2020 - så er vi i gang :-)

Så er der snart gået 14 dage af 2020 og vi er kommet godt i gang med "Boligbirding", hvor der på landsplan nu er 120 deltagere tilmeldt og heraf de 25 i DOF-Vestjylland, som er den lokalafdeling, der indtil videre har flest deltagere med.

Siden 1. januar har 21 af de 25 tilmeldte 

Læs mere...

Vinterfugle på Venø - En seniortur 03012020!

På trods af en lidt klam vejr udsigt havde 10 lokale seniorer valgt at bruge formiddagen på at se på Venø og hvilke fugle øen havde til os i dag.

Regnvejret stoppede dog da turen startede og vinden løjede af og solen tittede lidt frem sidst på formiddagen.

Læs mere...

Glædelig jul og Godt Nytår - 2019

Med ønsket om en GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR, samt TAK for året der gik, fremsendes årets sidste Nyhedsbrev, som

Læs mere...

Tid for Punkttælling!

Så er det blevet vinterpunkttællingssæson og i perioden fra 20. december til 20. januar er det tid for os, som har en sådan rute, at trække i tøjet og komme ud at få talt fuglene på de mellem 10 og 20 punkter, som man selv har valgt, da ruten blev opstartet!

Sidste vinter var der i hele Danmark 327 vinterpunkttællingsruter og heraf var de cirka 30 i DOF-Vestjyllands område,

Læs mere...

Tæl gulnæbbede svaner, denne vinter!

I et skriv på DOF-basen opfordres brugerne at være ekstra opmærksom på at optælle Pibe og Sangsvane denne vinter da DCE/Institut for Bioscience er i gang med en opdatering af status for de gulnæbbede svaner. 

Netop her omkring weekenden 14. - 15.12 er det særlig opmærksomhed på Pibesvanes ynglesucces der skal registreres og tilsvarende for Sangsvane om en lille måneds tid, men hele opslaget kan læses

Læs mere...