Information

DOF-Vestjylland er en af Dansk Ornitologisk Forenings 13 lokalafdelinger
Geografisk dækker vi de 6 kommuner:
Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer
Lokalafdelingen har omkring 580 medlemmer.


DOF-Vestjylland
arbejder på lokalt plan med:
- Fugle og Naturbeskyttelse
- Caretaker arbejde
- Ekskursioner og møder
- Medlemsaktiviteter
- Formidling om fugle – bl.a. på dyrskue, Skovens dag, Havens dag mv.
- Kontakt til offentlig myndigheder
– Grønt råd, Skovdistrikter, Miljøcentre, Friluftsråd mv.

Retningslinjer for kørselsgodtgørelse med projekter

Bestyrelsen har besluttet at tydeliggøre, hvor der kan udbetales kørselsgodtgørelse i forbindelse med projekter.

Medlemmer, der ønsker at gennemføre et fuglerelateret projekt kan søge godkendelse hos bestyrelsen.

Et fuglerelateret projekt kan f.eks. være: beskrivelse af egnede yngleområder for én eller flere fuglearter, bestandsregistreringer, redekasseopsætninger (enkelt arter) og lignende.

Godkendes projektet, refunderer lokalafdelingen kørselsudgifter efter gældende takster og regler.

Et projekt skal mindst beskrives med titel, formål og indhold samt tidsramme (start- og slutdato).

Bliv medlem af DOF 

og dermed:

  • Hjælpe fuglene
  • Få rabat i Naturbutikken
  • Gratis fugleture i hele landet
  • Fire numre af "Fugle og Natur"
Se mere på DOFs hjemmeside


Lokalafdelingen
formidler information her på hjemmesiden og har endvidere en facebookside oprettet.Vi har også Nyhedsbrev du kan tilmelde dig på linket herunder

Nyhedsbrev:


Tilmeld dig her

Sandeviften:
sandeviften@dofvestjylland.dk
Webmaster
webmaster@dofvestjylland.dk